Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Avgörande i högsta instans om allmänhetens tillträde till området vid före detta Roddklubben – allmänheten får röra sig på området

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-02-05

Miljö- och byggnadsnämnden har under flera år drivit ett tillsynsärende på fastigheten Stuverum 1:56 i Västervik där Västerviks Roddklubb tidigare hade sin föreningslokal. Det har hela tiden handlat om miljöbalkens bestämmelser om strandskydd och allmänhetens rätt att röra sig i området.

Nämnden har nu fått en dom från högsta instans i Sverige - Mark- och miljööverdomstolen - som slår fast att allemansrätten råder innanför staketet på fastigheten och att alla därför har rätt att vistas där. Domen innebär rent praktiskt att fastighetsägaren måste ta bort grindar och den skylt som säger att obehöriga inte äger tillträde till området. Domen handlar inte om staketet kring området, utan det ska vara kvar i enlighet med tidigare beslut.

Eftersom domen kommer från högsta instans går den inte att överklaga. Domen är ett resultat av ett överklagande som lämnats in av miljö- och byggnadsnämnden.

- Det här avgörandet är viktigt och ger oss bra verktyg att jobba vidare med i ärendet, säger Ulf Jonsson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och han fortsätter:
- Eftersom det varit ett ärende med väldigt mycket historiskt material har det krävt en stor arbetsinsats från vår personal och det känns alltid bra när det ger resultat. Det känns också bra att vi politiker, oavsett partitillhörighet, varit eniga både om att det här ärendet varit viktigt och hur vi ska gå vidare med det. Detta trots att nämndens sammansättning förändrats flera gånger under ärendets gång.

- Vi lägger alltid den tid som vi bedömer behövs för att utreda våra ärenden, men det här fallet har varit särskilt tidskrävande eftersom det historiska materialet från Roddklubben varit så omfattande, säger Ulf Jonsson, som avslutar:
- Vi har också anlitat en extern jurist för att stötta oss i det här ärendet vilket har varit till stor hjälp. Jag vill rikta ett särskilt tack till de medlemmar i Västerviks Roddklubb som bistått oss både med skriftliga redogörelser, tillgång till föreningens arkiv och också ställt upp som vittnen vid domstolssammanträde i Stockholm.

Utöver den aktuella domen finns också två pågående ärenden som handlar om ändrad användning till bostad på fastigheten, ett bygglov och en strandskyddsdispens. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att avslå båda ansökningarna och båda ärendena ligger för tillfället för prövning hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. Den dom som nu har kommit om allmänhetens tillträde tros påverka hur domstolen kommer att besluta i de två ärendena.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.