Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Avtal klart om önskad sysselsättningsgrad inom socialförvaltningen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-05-20

Efter en tids förhandlingar har nu arbetsgivaren och Kommunal kommit överens om ett avtal gällande införandet av önskad sysselsättningsgrad för all omsorgspersonal inom socialförvaltningen.

Först ut blir äldreomsorgen vid Område Västervik Söder som startar upp i början av hösten. Målet är sedan att införandet ska vara genomfört i hela kommunen under 2017.
Införandet av önskad sysselsättningsgrad har föregåtts av politiska beslut och är en viktig del i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Avtalet innebär att samtliga medarbetare erhåller en heltidsanställning med möjlighet att en gång per år önska tjänstledighet ner till önskad sysselsättningsgrad, dock ej under 50 procent.

Parterna är helt överens om att avtalet kommer att ge möjligheter till en god införandeprocess och ser nu fram emot arbetet med implementeringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Angelica Katsanidou (S),

Ordförande socialnämnden,
angelica.katsanidou.pol@vastervik.se,
0490 - 25 52 96

Petra Vik,

Kommunal,
petra.vik@vastervik.se,
076-412 08 54

Carina Magnusson,

HR & kommunikation,
carina.magnusson@vastervik.se,
0490 - 25 71 91

Sven Tholén,

Projektledare, socialförvaltningen,
sven.tholen@vastervik.se,
0490 - 25 52 97

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun