Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen får 319 000 kronor till läxhjälp

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-06-02

Ett flertal grundskolor i kommunen erbjuder läxhjälp till eleverna. Skolverket har idag beviljat medel för att finansiera detta. Det innebär att de skolor som erbjudit läxhjälp under året nu får ekonomiskt bidrag till detta.

Staten har fördelat 281 miljoner till 2 200 skolor. Alla skolor som sökt i vår kommun har fått medel för läxhjälp. Dessa pengar kan användas till lärare men också för kringkostnader som exempelvis för skolskjuts. Staten fördelar pengar utifrån antal elever som erbjuds läxhjälp. Här har man ett riktmärke på 1 000 kronor. I vår kommun har vi fått större belopp än så eftersom man valt att kompensera för mindre skolor. Flera av de skolor som fått pengar till läxhjälp är små skolor och de har alltså fått mer pengar än 1 000 kronor per elev. Totalt har kommunen sökt för 150 elever från åk 1–9.

– I vår kommun erbjuds läxhjälp på nio skolor, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan. Läxhjälpen är ett komplement till den ordinarie undervisningen och är ett erbjudande till eleverna och deras föräldrar. Självklart ersätter inte läxhjälpen det stöd som alla elever har rätt till enligt skollagen. Att erbjuda läxhjälp är en möjlighet som alla skolor har, dock väljer vi olika sätt att organisera oss på i kommunen.

Kommunen fick inte något statsbidrag förra året då staten hade mindre pengar att fördela. Då gick pengarna till kommuner med låga resultat och därför fick inte Västerviks kommun några pengar då.

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
Tfn: 0490-25 46 26
E-post: ewa.myhren@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.