Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Barn- och utbildningsförvaltningen permanentar förstelärar- och lektorstjänsterna

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-05-04

Till sommaren går 52 förstelärartjänster i kommunen över till tillsvidareanställningar. Det är de tjänster som Skolverket tilldelat kommunen som nu görs permanenta inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Tjänsterna som förstelärare och lektor sattes från början till på förordnanden. Nu har det beslutats att dessa ska permanentas och att tjänsterna görs om. De kommer att bli tillsvidaretjänster från och med i juli 2016. Förstelärare har idag ett lönetillägg på 5 000 kronor i månaden och en lektor har 10 000 kronor. Dessa tillägg kommer nu att bli en del av lönen.

– Det känns bra att vi har tagit detta beslut tillsammans med våra fackliga företrädare, säger utvecklingsledare Ewa Myhrén. Nu kan vi fortsätta vårt långsiktiga arbete med att utveckla undervisningen i kommunen.

Tjänsterna tillsattes utifrån lärarnas skicklighet att undervisa samt deras förmåga att arbeta formativt. Att arbeta formativt innebär att man formar sin undervisning efter elevernas kunskaper på ett medvetet sätt. Genom att ta reda på var eleverna befinner sig kunskapsmässigt kan de få rätt vägledning i sitt lärande genom att de vet vilket som är nästa steg i lärandekedjan.

Formativ undervisning är en av de största framgångsfaktorerna i lärandet enligt både forskning och beprövad erfarenhet. Detta är anledningen till att förvaltningen valt den inriktningen på tjänsterna. Valet skedde redan 2013 då de första tolv tjänsterna tillsattes genom ansökningar och intervjuer. Under 2014 och 2015 kom ytterligare tjänster till och idag har vi totalt 52 tjänster i vår kommun, från grundskola till Komvux.

Under 2015/16 har arbetet med att utveckla ett formativt arbetssätt fortsatt i kommunens klassrum. Detta görs bland annat genom läs- och matematiklyftet som alla grundskolor i kommunen deltar i. Lärarna har läst litteratur och provat olika aktiviteter i klassrummen. Tillsammans har de samtalat om framgångsfaktorer i kollegiala samtal. Dessa samtal leds av handledare och har gett flesta lärarna i kommunen chans att tillsammans arbetat med att utveckla undervisningen. På gymnasiet har detta skett i lärgrupper där formativ undervisning behandlats på olika sätt.

– Det sker ett fantastiskt arbete i klassrummen i vår kommun och förstelärarnas och lektorns främsta uppdrag är att dela med sig och sprida formativ undervisning på olika sätt, säger Ewa Myhrén.

Ännu en statlig satsning på lön för förskollärare, fritidspedagoger och lärare håller på att tas fram. Detta gör att vi kommer att få möjlighet att utifrån statens regler satsa ytterligare på att öka lönerna hos ett antal pedagoger i kommunen.

– Vi upplever att förvaltningens medarbetare gör ett otroligt bra jobb för våra barn och elever i kommunen, säger Ewa Myhrén. Det känns bra att dessa satsningar nu är möjliga.

Tillsammans gör vi skillnad för våra barn och elever!

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén
utvecklingsledare för grundskolan
ewa.myhren@vastervik.se
0490-254626

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun