Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Bättre resultat i senaste PISA-undersökningen. Västerviks 15-åringar följer trenden

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-12-06

Efter flera år med fallande resultat har svenska 15-åringars kunskaper nu förbättrats. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Ett resultat som också syns i Västerviks kommun, enligt Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan i kommunen.

– Det sker ett fantastiskt arbete på våra skolor och kommunens lärare ska vara stolta över det jobbet, säger hon.

I den förra PISA-undersökningen presterade svenska elever under genomsnittet för OECD-länderna. Nu placerar sig Sverige på eller över genomsnittet. En annan internationell undersökning, TIMSS, visar på samma utveckling.

PISA är en internationell studie som mäter 15-årningars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Mellan den första PISA-studien år 2000 och den förra studien 2012 försämrades de svenska resultaten mer än något annat lands. Nu är trenden bruten och Sverige är tillbaka på samma nivå som 2009.

Här i Västerviks kommun ser vi att eleverna visar bättre resultat över tid, konstaterar Ewa Myhrén. Intressant nog är det pojkarna som står för ökningen i läsförståelse. Flickorna ligger på samma nivå som tidigare. De är fortfarande bättre än pojkarna. Även i matematik står pojkarna för den största ökningen i betygspoäng.

– I Västerviks kommun fokuserar vi på språk- och kunskapsutvecklande arbete, bland annat genom Läslyftet men också i form av kollegialt lärande. Pojkars och flickors måluppfyllelse har också varit i fokus under många år. Det sker ett fantastiskt arbete i våra klassrum och våra medarbetare gör sitt yttersta för att eleverna ska lyckas varje dag.

Fortfarande är det en bit kvar till toppresultatet som presterades år 2000.

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.