Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Beslut om fortsatt oljesanering i kommunstyrelsen i Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-08-07

Kommunstyrelsen beslutade under ett extrainkallat sammanträde på tisdagen att arbetet med att finsanera den olja som flutit i land vid Flatvarp i nordligaste delen av Västerviks kommun efter ett oljeutsläpp ska fortsätta utan avbrott.

I KS beslut från det extra sammanträdet på tisdagen finns bland annat följande delbeslut:
Att projektet att sanera olja efter grundstötningen i Flatvarp, Loftahammar får en budgetram på 5 mnkr som tas från koncerngemensamma satsningar i driftsbudgeten för 2018”, ”att återrapportering av kostnaderna görs vid varje kommunstyrelsemöte under saneringsperioden och vid behov kan då ramen komma att omprövas” och ”att då saneringsarbetet avslutats återsöks pengar från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt eventuellt andra aktörer”.

- Inom kommunorganisationen koordinerar vi nu, liksom under det tidigare skedet, våra gemensamma resurser tillsammans med externt anlitad kompetens, för att saneringsarbetet i norra skärgården ska bli så effektivt som möjligt. En utsedd saneringsledare har kommunens uppdrag att samordna arbetet, säger Ulf Kullin tillförordnad kommundirektör på Västerviks kommun.

Miljö- och byggnadschef Ola Karlsson har utsetts till saneringsledare och han finns på plats i Flatvarp för att leda det saneringsarbete som sattes igång direkt när räddningsarbetet avslutades i helgen.

- För det första är jag glad att vi haft det här extra KS-sammanträdet redan nu och att beslutet innebär att arbetet med att sanera oljan vid Flatvarp fortsätter utan avbrott, säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande (S) i Västerviks kommun och fortsätter:
- Sedan skulle jag vilja rikta ett varmt tack för allt engagemang som väldigt många visat och fortfarande visar i arbetet med att sanera det här utsläppet. Vår egen räddningstjänst och övrig kommunal personal, den frivilliga resursgruppen, närboende i och runt Flatvarp, militären och andra inblandade har verkligen arbetat hårt och smart för att minimera skadorna.
- Jag är mycket tacksam för att så här allvarliga händelser kan tas om hand på ett så bra sätt i vår kommun. Det visar inte bara att vår beredskap är god utan även att vi har många goda krafter i vårt samhälle som kan samverka när det behövs, säger Tomas Kronståhl avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun