Pressmeddelande: Byggstart för Nya Slottsholmen - kommunen och ALM Equity informerar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-03-17

Nya Slottsholmen från ovan

Nu byggstartar Björn Ulvaeus och ALM Equity projektet Nya Slottsholmen med restaurang och konferens i kombination med exklusiva bostadslägenheter, marina och ett flytande hotell. Samtidigt planerar Västerviks kommun för att området mellan Lilla strömmen och Kulbacken ska bli en självklar del av staden och stadslivet.

Kommunens medborgare och alla andra med frågor om Nya Slottsholmen får på lördag chansen att träffa representanter från kommunens samhällsbyggnadsenhet och från ALM Equity när båda parterna genomför en gemensam informationsinsats i Västerviks centrum på lördag.

  • När: Lördag 19 mars, klockan 11-14.
  • Var: Galleria Storgatan, vid Hemköp.

Välkommen!

Det finns mycket information - bland annat en spännande interaktiv karttjänst med bilder från hela området - om byggprojektet utlagd på kommunens webbplats:
www.vastervik.se/slottsholmen

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hjertqvist

Planarkitekt Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 66
Mejl: sofia.hjertqvist@vastervik.se
Webb: www.vastervik.se

Emma Embretsen

ALM Equity AB
Telefon 0703 987 64 47 / 08-562 303 00
Mejl: emma.embretsen@almequity.se
Webb: www.almequity.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)