Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Därför håller kommunen skolorna öppna

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-03-13

UPPDATERAD INFORMATION 2020-03-17

Grundskolor och förskolor inom Västerviks kommun fortsätter att vara öppna. Västerviks Gymnasium och kommunala vuxenutbildningen Komvux övergår till att vara stängda för elever och istället anordna distansundervisning. Om situationen kring spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 förändras kan kommunen göra en ny bedömning.

Skolor inom Västerviks kommun fortsätter att vara öppna. Om situationen kring spridningen av coronaviruset Covid-19 förändras kan kommunen göra en ny bedömning.


Beslutet om att hålla
grund- och förskolorna öppna beror framför allt på att kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Myndigheten är tydlig med att åtgärden att stänga skolor inte är lämplig i nuläget, utan tvärtom kan medföra negativa konsekvenser för samhället. En stängning av skolor kan också innebära att många medarbetare inom samhällsviktiga funktioner inte skulle ha möjlighet att komma till jobbet. Bedömning är att smittspridningen bland barn är liten och skolan är en fast och viktig punkt för barnen.

Vi följer rekommendationerna och utvecklingen av smittspridningen noga. Om situationen förändras kan vi behöva göra en ny bedömning. De olika åtgärder vi gör för att förhindra smittspridning är noga avvägda för att hantera hur situationen ser ut i nuläget, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Orsaker till att stänga en skola kan vara att myndigheterna ger den rekommendationen, att kommunen i samråd med smittskyddsläkare anser att åtgärden är nödvändig eller att personalstyrkan blir för liten för att skolans verksamhet kan bedrivas på ett bra sätt.

Västerviks kommun har vidtagit en rad åtgärder så här långt, bland annat att sprida information kring smitta kan undvikas. Målet med åtgärderna är att dels skydda riskgrupper om smitta konstateras i kommunen, dels att undvika att många insjuknar vid samma tillfälle.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.