Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Demokrati och möjligheter att påverka i fokus på motionsskrivardagen 27 september 2017

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-09-26

Motionsskrivardagen arrangeras för andra året i rad på Västerviks Gymnasium. Elever i årskurs 2 deltar och skriver fram motioner inför nästa års ungdomsdebatt i fullmäktige.

Upplägget blir likt föregående år att motionsskrivardagen börjar med en gemensam samling för elever, lärare och politiker i gymnasiets stora aula. En inspirationsföreläsning i ämnet demokrati och möjligheter att påverka är först på programmet. Förbundsordföranden för Centerns ungdomsförbund, Magnus Ek, är inbjuden föreläsare och kommer att lyfta viken av demokrati och olika möjligheter att engagera sig i samhället.

Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) står tillsammans med fullmäktiges demokratiberedning och Västerviks Gymnasium bakom arrangemanget.
- Motionsskrivardagen är en demokratiutvecklingsdag, där vikten av delaktighet och engagemang betonas, säger Dan Nilsson.

Motionsskrivardagen är starten på den process då elever skriver fram förslag som kan bli verklighet genom politiskt beslut i fullmäktige. Politiker och elever träffas och eleverna skriver fram motioner, som senare efter nominering och coachingsamtal med förtroendevalda i demokratiberedningen kommer att gå vidare till en omröstning på Västerviks Gymnasium för att få fram de förslag som kommer att beredas politiskt i berörda nämnder och styrelser för slutligen behandlas i fullmäktige för beslut. Kommunfullmäktiges ordförande framför:
- Ungdomsdebatten i kommunfullmäktige är unik i sig, då eleverna genom beslut i kommunfullmäktige får yttranderätt i fullmäktige och kan vara med och debattera med Västerviks lokalpolitiker. Politiken har tillsammans med Västerviks Gymnasium arbetat fram en form för ungdomsdebatten och vi kommer att fortsätta att utveckla den ytterligare inför nästa års debatt.

Välkommen!

Press är välkommen att närvara under inspirationsföreläsningen, som börjar klockan 13.00 i stora aulan på Västerviks Gymnasium.

För mer information kontakta:

Dan Nilsson,
kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande,
0490-25 40 86,
dan.nilsson.pol@vastervik.se

Sofie Westerlund,
kommunfullmäktiges och demokratiberedningens sekreterare,
0490-25 40 39,
sofie.westerlund@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun