Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Dialogarbete inför uppdateringen av kommunens Integrationsstrategi

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-01-25

Det är dags att revidera Västerviks kommuns Integrationsstrategi. Som ett led i det arbetet ska kommunen hålla dialog med olika grupper i samhället. Först ut är företagare och nyanlända i Västervik.
Vi hoppas att många ska vilja vara delaktiga i dialogen. Det är viktigt för oss att få en mångfald av tankar och perspektiv i vårt arbete, säger Elisabet Sjöstrand, arbetsmarknadsstrateg i Västerviks kommun.

Kommunen har i uppdrag att arbeta med integrationen av nyanlända i Västervik. Målet med arbetet är människor som invandrar till Västervik vill fortsätta bo och arbeta här. För att lyckas med det arbetar kommunen för att erbjuda utrikes födda samma möjligheter som dem som är födda i Sverige.

Integrationsstrategin är det dokument som styr arbetet och där beskrivs hur kommunen ska jobba för att underlätta för nyanlända att exempelvis få jobb och bostad och att lära sig svenska.
Den nuvarande strategin gäller 2018 - 2022 och eftersom det är dags att uppdatera den ska kommunen nu föra dialog med olika grupper som är viktiga för att integrationen ska fungera.

Vi börjar med att prata med kommunens företagare och nyanlända. På grund av covid-19 kommer dialogerna att hållas digitalt, säger Elisabet Sjöstrand.

I kontakten med näringslivet tar kommunen hjälp av Västervik Framåt. Företagarna kommer inom kort att få en enkät med fokus på kompetensförsörjning. Kommunen vill veta vilka utmaningar och möjligheter arbetsgivarna ser för att få in deras perspektiv i den nya strategin.

För att nå utrikes födda kommer kommunen att jobba i flera olika kanaler. Dialogen kommer att hållas på kommunens webbsida, på Facebooksidan Nyanländ i Västervik och via kulturföreningar och Komvux. Målet är att få veta hur utrikes födda har etablerat sig i Västervik.

Fler dialoger är planerade under vintern och våren. Exempelvis ska högstadieungdomar och anställda inom äldreomsorgen få ge sin syn på integration. Förhoppningen är att dessa dialoger ska kunna hållas fysiskt istället för digitalt.

Länk till kommunens information om integrationsstrategin och enkäten som nyanlända kan svara på.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.