Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Digitala politikerhandlingar för barn- och utbildningsnämnden på kommunens webbplats

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-05-09

person med ipad digitala handlingar

Barn- och utbildningsnämnden kommer från och med arbetsutskottets sammanträde 15 maj att övergå till helt digitala möteshandlingar för både nämnd och arbetsutskott. Handlingarna kommer att publiceras på kommunens webbsida under avdelningen kommun och politik och det innebär att alla kan läsa handlingarna samtidigt.

- Vi kommer inte att skicka ut handlingarna med e-post utan lägger dem direkt på kommunens webbplats, säger nämndsekreterare Birgitta Aldebert, som fortsätter:
- Att publicera handlingarna på webben ökar bland annat öppenheten för medborgarna.

Det pågår ett digitaliseringsarbete inom kommunen, samtliga övriga nämnder (kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och Kommunfullmäktige) har redan gått över till helt digitala handlingar och nu ansluter alltså den sista stora nämnden i primärkommunen.

De förtroendevalda politikerna har fått läsplattor för att enkelt kunna läsa och ta med sig sina digitala handlingar på möten. Nu är även plattor distribuerade till de sista politikerna i barn- och utbildningsnämnden - som inte redan har fått plattor från några politiska uppdrag. Nämndens politiker får plattor utdelade i samband med detta sammanträde i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun