Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Förtydligande om Västerviks kommuns avfallstaxa som började gälla 1 januari 2020

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-01-20

Kommunens styrande politiker beslutade i november 2019 om en helt ny avfallstaxa. Det är inte bara höjda priser för att avgifterna ska täcka det så kallade avfallskollektivets faktiska kostnader. Den nya taxan innehåller också incitament för att styra renhållningskunderna i kommunen mot ett mer hållbart och klimatsmart avfallssorterande.

- En så här omfattande förändring inom ett av kommunens lagstadgade serviceuppdrag behöver kommuniceras väldigt snabbt, brett och tydligt. Tyvärr blev det för kort tid mellan beslut och det datum då nya taxan började gälla för att det skulle hinnas med till 100 procent och vi beklagar det, säger Per Allerth, VD i Västervik Miljö & Energi AB, som fortsätter:
- Vi gör ett nytt försök att förtydliga kommunfullmäktiges beslut om avfallstaxan framåt i tiden.

Flera olika faktorer, som ökade kostnader för behandling av avfall, nationella, regionala och kommunala mål för miljöarbete och behov av investeringar i samband med nya regelverk, gör att Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB – som ansvarar för renhållningen i kommunen – tvingas höja och konstruera om taxan på ett nytt sätt. I den nya prismodellen bryts också kostnader ut och höjs för den som inte vill sortera ut sitt matavfall utan kasta det i tunnan för brännbart avfall. Detta för att uppmuntra hushållen till att sortera mer av avfallet och bidra till positiva miljöeffekter.

Om man inte vill kasta sitt sorterade matavfall i ett kärl där det tas tillvara till biogastillverkning, men vill sortera ut sitt matavfall och kan ta hand om det i en varmkompost så slipper man betala den förhöjda tilläggsavgiften. Dock måste man själv se till att varmkomposten är anmäld till kommunens miljö- och byggnadskontor. En sådan anmälan kostar 965 kronor och den gäller i fem år. Om man efter fem år fortfarande vill behålla sin varmkompost kan man förnya anmälan, denna andra gång är det kostnadsfritt.

Den nya taxan är uppbyggd av en grundavgift för alla kunder, därutöver finns kärlavgifter som varierar beroende på olika kärlstorlekar och om man lämnar matavfall sorterat eller ej. Tilläggsavgiften för den som inte sorterar ut sitt matavfall är 1250 kronor per år. 

Prisexempel

Prisexempel för villahushåll som vill sortera ut sitt matavfall och lägga det i 130+130-kärlet och tömma varannan vecka:

2985 kronor per år.

Prisexempel för villahushåll som inte vill sortera ut sitt matavfall och istället lägga det ihop med restavfallet i det minsta 140-kärlet för brännbart avfall och tömma varannan vecka:

3561 kronor per år.

Prisexempel för villahushåll som vill sortera ut sitt matavfall och lägga det i sin egen anmälda varmkompost och tömma restavfall ur det minsta 140-kärlet varannan vecka:

2985 kronor per år. Då tillkommer en engångsavgift på 965 kronor i avgift för anmälan till miljö- och byggnadskontoret som gäller i fem år, kostnadsfri förlängning för ytterligare fem år är möjlig.

illustration ny avfallstaxa

Hela prislistan för nya taxan finns tillgänglig i de relaterade länkarna, detta är endast de tre vanligaste alternativen för ett normalhushåll.

Vill du byta sopkärl?

Hittills har cirka 1 500 av 10 000 åretruntboende hushållskunder anmält att de vill byta ut sitt sopkärl till den vanligaste som tar emot både rest- och matavfall, 130+130-tunnan. Västervik Miljö & Energi arbetar för fullt med att transportera ut nya kärl till alla kunder, det kan dock ta ett litet tag innan alla har fått sitt beställda sopkärl. Du som kund som anmäler byte av kärl före den 6 februari kommer att få den nya taxan från 1 januari oavsett om sopkärlet hunnit bytas ut eller inte.

Vill du ändra något i ditt renhållningsabonnemang eller veta mer om den nya avfallstaxan, så hittar du all information på www.vmeab.se.

För dig med varmkompost, viktigt för att få rätt kostnad i årets första faktura:

Anmäl din kompost till Västerviks kommuns miljö- och byggnadskontor senast torsdag 6 februari. Yvonne Andersson, Miljö- och byggnadskontoret, mejl: yvonne.a.andersson@vastervik.se, telefon 0490 – 25 48 11

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.