Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Campus Västervik: Ingenjörsutbildning till Campus Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-05-24

Campus Västervik breddar utbildningsutbudet med en ingenjörsutbildning inom maskinteknik.

- Det är en ny pusselbit i vår verksamhet som redan har flera utbildningar mot
offentlig sektor. Nu får vi en utbildning som svarar direkt mot ett stort
kompetensbehov inom industrin,
 säger campuschef Jerry Engström.

Med början hösten 2017 finns maskiningenjörsutbildningen på Campus Västervik
genom ett samarbete med Högskolan Väst.

- Det finns ett stort behov av teknisk kompetens i arbetslivet och vi är glada över att
kunna bidra genom denna insats. Dessutom får vi möjlighet att ytterligare sprida vårt
koncept med arbetsintegrerat lärande genom co-op-modellen,
 säger Kerstin Norén,
rektor på Högskolan Väst.

Co-op-modellen innebär att studenterna gör betalda arbetsperioder på ett
industriföretag under utbildningen. De teoretiska studierna genomförs på Campus
Västervik.

- Vi har jobbat många år för att få den här utbildningen. Det går i linje med de behov
vi sett i våra kompetensinventeringar. Jag är också glad över att vi kan erbjuda
ytterligare en utbildningsmöjlighet på plats här i Västervik,
 säger Jerry Engström.

Campus Västervik arbetar hela tiden för att bedriva utbildning som svarar mot
behoven på arbetsmarknaden. Minst 96 av 100 studenter går också direkt vidare till
jobb efter avslutade studier på campus.

Ansökan till ingenjörsutbildningen, som är på 180 högskolepoäng, görs nästa vår.
Med utbildningen ”Maskiningenjör, Industriell produktion” får studenterna en ansedd
maskiningenjörsexamen som är erkänd och etablerad på arbetsmarknaden, både i
Sverige och internationellt. Utbildningen lever upp till de förväntningar som
näringslivet har på en högskoleingenjör.

För mer information:

Jerry Engström

Campuschef Västervik
0490-25 41 14
jerry.engstrom@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.