Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Länsstyrelsen i Kalmar län: Miljömål serveras på flera skolor i länet

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-01-27

Den 1 februari är det ”vegetariska dagen”. Flera kommuner i länet uppmärksammar detta genom att servera vegetarisk lunch i skolorna. Det är ett resultat av samarbete mellan Länsstyrelsen och kommunerna för att sätta fokus på vad vi alla kan göra för miljön.

- Vegetarisk mat är bra både för dig och miljön, så att äta större andel vegetariskt kost tjänar alla på, säger Tommy Lindström, Samordnare Energi och minskad klimatpåverkan på Länsstyrelsen Kalmar län.

- Vegetariska dagen är ett bra tillfälle att uppmärksamma detta på och att så många skolor i länet väljer att göra det är glädjande. Ingen är bättre på att påverka föräldrarnas vanor än de egna barnen, har de en vegetarisk dag i skolan kanske de vill ha det hemma också.

Länets kommuner och Länsstyrelsen samarbetar på olika sätt för att nå miljömålen och minska länets klimatpåverkan. Ett exempel är att försöka visa på vad vi alla, barn som vuxna, hemma och på jobbet kan göra för att bidra till detta arbete.

- Genom att äta mer vegetarisk kost får vi bättre hälsa och bidrar vi till att nå miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Men vi behöver inte välja bort köttet helt. När du äter kött, välj svenskt och gärna lokalproducerat. Olika typer av kött påverkar miljön på olika sätt, positivt och negativt. När du äter kött från djur som gått ute och betat hjälper du till att hålla vårt landskap öppet och gynnar den biologiska mångfalden. Det bidrar positivt till miljökvalitetsmålen” Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt växt och djurliv, säger Tommy Lindström.

Mer tips om hur du hittar en hållbar balans i din kost för hälsan och miljöns skull finns på Livsmedelsverkets webbplats (relaterade länkar).

Mer tips hur du kan bidra till att vi når miljömålen hittar du på Länsstyrelsens webbplats (relaterade länkar).

För ytterligare information och de skolor som serverar vegetariskt 1 februari: I Västerviks kommun serverar alla kommunala förskolor och skolor vegetarisk lunch.

Kontakt:

Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg

e-post: gun.lindberg@vastervik.se
Telefon: 0490-25 48 13

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun