Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Miljö- och byggnadskontoret: Hyresnämnden beviljar tvångsförvaltning av fem fastigheter i Ankarsrum och Blackstad

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-11-24

Hyresnämnden i Jönköping bifaller miljö- och byggnadskontorets ansökan om att sätta fem fastigheter i Ankarsrum och Blackstad under tvångsförvaltning. Det meddelade hyresnämnden under måndagen.

Beslutet om tvångsförvaltning är en förutsättning för att hyresgästerna ska kunna leva i en godtagbar inomhusmiljö och känna trygghet i sina hem, säger Carolina Stalebrant, tillförordnad miljö- och byggnadschef i Västerviks kommun.

Fredagen den 13 november lämnade miljö- och byggnadskontoret in en ansökan till Hyresnämnden i Jönköping om tvångsförvaltning av fem fastigheter i Ankarsrum och Blackstad. Ägare till fastigheterna är Q Hus Sverige AB.

Miljö- och byggnadskontoret har vid inspektioner uppmärksammat att fastighetsägaren misskött sina åtaganden som hyresvärd och att boendeförhållandena i lägenheterna inte når upp till lagens krav. Boendemiljön får inte orsaka obehag eller riskera att vara hälsofarlig.

Miljö- och byggnadskontoret fick i september 2015 in klagomål om brister i inomhusmiljön i åtta hyreslägenheter på Solvändan, Dackevändan och Lundskullevändan i Blackstad. Miljö- och byggnadskontoret kunde vid inspektion konstatera att det fanns akuta problem med värme och ventilation i lägenheterna, samt förekomst av skadedjur.

Miljö- och byggnadskontoret riktade därför förelägganden mot fastighetsägaren Q Hus Sverige AB, förelägganden som denne inte hörsammat. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i oktober om så kallad rättelse på felandens bekostnad för att komma till rätta med de akuta problemen, varpå de boende kunde få fungerande värme i sina bostäder.

I början av oktober fick kontoret in klagomål på brister i inomhusmiljön i ett antal lägenheter i Ankarsrum. Vid inspektion konstaterades bland annat läckande och igensatta avlopp och brister i elförsörjningen. Samtliga lägenheter hade stora brister i uppvärmningen. I de kallaste lägenheterna var inomhustemperaturen 11 grader.

Trots påtryckningar har fastighetsägaren Q Hus Sverige AB inte åtgärdat bristerna. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade återigen om rättelse på felandens bekostnad, varpå de boende bland annat kunde få värme igen.

Miljö- och byggnadskontoret har vid upprepade tillfällen sökt fastighetsägaren, men endast lyckats nå företagets vd via e-post. I samband med ärendets handläggning har det framkommit att Q Hus Sverige AB har flera obetalda räkningar för el, vatten, avlopp och hushållssopor.
Under tvångsförvaltningen går det kommunala bostadsbolaget in som tillfällig förvaltare. Totalt handlar det om 29 lägenheter.

Hyresnämndens beslut är interimistiskt och ny förhandling kommer att ske i slutet av januari 2016.

För ytterligare information:

Carolina Stalebrant

Tillförordnad miljö- och byggnadschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrandt@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)