Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Tekniska Verken i Linköping AB: Nya beslut om sjön Yxern

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-09-02

I dialog med Länsstyrelsen i Kalmar Län har Yxerns Regleringsföretag, där Tekniska verken i Linköping är en av fem ägare, presenterat ny information om den allvarliga situationen med Yxerns låga vattennivå. Det faktum att vattendomen från 1938 slår fast att dammluckorna i sjön ska öppnas fullt när nivån sjunkit till 90,05 meter över havet, skulle förvärra situationen i Yxern kraftigt. Den nivån beräknas inträffa om två till tre veckor om det torra vädret fortsätter.

Länsstyrelsen förelägger Yxerns Regleringsföretag följande:

  • Länsstyrelsen förbjuder Regleringsföretaget att öppna luckorna fullt vid nivån +90,05 cm som det står i vattendomen.
  • Tappningen ska minskas om vattennivån sjunker till +90,05 meter över havet.
  • Länsstyrelsen förelägger också Regleringsföretaget att ta fram underlag för att beskriva konsekvenserna av att följa domen och öppna luckorna, undersöka om tröskelnivån är felaktigt angiven, samt kontrollera om dammanläggningen är uppförd enligt domen.

Föreläggandet gäller tills Länsstyrelsen i Kalmar Län meddelar något annat.

- Vi är tacksamma och lättade över att vi har fått gehör för den nya information vi presenterat. Om dammluckorna skulle öppnats fullt skulle den negativa påverkan på sjön öka dramatiskt, säger Anders Jonsson, vd för Tekniska verken-koncernen.

- Jag känner mig mycket nöjd med det föreläggande som vi nu har fått av länsstyrelsen. Det ligger helt i linje med de åtgärder vi anser är nödvändiga och som vi har begärt. Konsekvensen för sjön nu när tappningen kan minskas är förhoppningsvis att den börjar återhämta sig, säger Ola Palmquist, ordförande i Yxerns Regleringsföretag.

För mer information kontakta gärna:

Anders Jonsson,

vd Tekniska verken i Linköping AB,
013-20 82 21, 
anders.jonsson@tekniskaverken.se

Tekniska verken är en del av 260 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se

Tekniska verken i Linköping AB (publ), Box 1500, 581 15 Linköping

Besöksadress: Brogatan 1
Presskontakt: 013-20 91 40
Växel: 013-20 80 00
info@tekniskaverken.se

tekniskaverken.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun