Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Hamngatan blir säkrare för cyklister

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-01-02

Cyklist bland bilar på HamngatanFrån den 9 januari får Hamngatan i Västervik ett separat fält för gång- och cykeltrafik. Utrymmet skapas genom att gatan enkelriktas. Under fem månader tillåts trafik endast i riktning in mot centrum, enligt kommunstyrelsens beslut.

– Förbättringen för cyklister på Hamngatan ingår i en långsiktig strategi att göra Västervik till en mer cykelvänlig stad, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl. Det här ökar trafiksäkerheten.

I många år har trafiken på Hamngatan engagerat medborgare i Västervik. Trängsel och osäker miljö för oskyddade trafikanter är ett gammalt problem. Redan utredningen Centrummiljö 1990 konstaterade att en enkelriktning skulle ge stora fördelar.

Nu blir enkelriktningen av. Åtminstone på försök, fram till den 31 maj.

Kommunen har gjort trafikmätningar och låtit genomföra datorsimuleringar som visar att en enkelriktning minskar biltrafiken på Hamngatan rejält, medan Storgatan och Allén får ökad trafik. Nu får försöket visa hur väl modellerna stämmer med verkligheten.

– Mätningarna är viktiga, säger Christer Ramström, planerare på Västerviks kommun. Med det här försöket får vi faktiska siffror på hur trafiken påverkas.

Det kan finnas nackdelar också. Handlare i centrum oroar sig för att färre kanske besöker stadskärnan, med minskad omsättning i butikerna som följd. Även de som bor på Hamngatan påverkas när de ska åka till och från sina fastigheter.

– Gatan stängs inte av i riktning in mot centrum, påpekar Christer Ramström. Att ta sig till centrum blir inte svårare. De som kommer med bil på Hamngatan kan bara inte ta samma väg tillbaka.

Först var det tänkt att försöket skulle starta den 1 december. Datumet flyttades fram för att julhandeln inte skulle påverkas, ett önskemål från Västerviks Citysamverkan.

Enkelriktningen gäller alltså från måndagen den 9 januari. Västervik Miljö & Energi arbetar från tidig morgon med att få upp skyltar och markeringar under dagen.

– Det är ganska många skyltar som ska upp, konstaterar Magnus Petersson, verksamhetschef på Västervik Miljö & Energi. Vad som gäller måste ju framgå tydligt för alla trafikanter.

För mer information kontakta:

Christer Ramström

Planerare
0490- 25 71 34
christer.ramstrom@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun