Pressmeddelande: Inlägg på Ludvigsborgsskolans Facebooksida

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-11-17

Under natten till 17 november 2015 lades en kommentar ut på Ludvigsborgsskolans facebooksida. Kommentaren kan tolkas som hotfull men kommunens säkerhetschef och polismyndighetens bedömning är att det inte är fråga om några hot riktade mot skolan.

Västerviks kommun ser allvarligt på alla typer av situationer som kan upplevas som hotfulla, vare sig det rör sig om direkta eller indirekta händelser. Därför har skolledningen i samråd med kommunens säkerhetschef valt att polisanmäla händelsen.

- I sådana här situationer har vi alltid nära dialog med säkerhetschefen i kommunen och polismyndigheten. Vi följer deras rekommendation och för närvarande har de bedömt att det inte föreligger någon hotbild mot skolan, säger Kalle Söderberg, Barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Kommunen har också i samråd med polis och säkerhetschef valt att genomföra trygghetsskapande åtgärder på skolan.

För mer information, vänligen kontakta:

Barn- och utbildningschef Kalle Söderberg

Telefon: 0490 25 42 07, 0703 35 81 71

e-post: kalle.soderberg@vastervik.se

Räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson

Telefon: 0490 25 57 98, 0704 85 18 00

e-post: joakim.jansson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)