Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Kommunanställda i Västervik mer nöjda på sin arbetsplats

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-12-06

Västerviks kommun har fått resultatet från sin regelbundna medarbetarundersökning. Alla anställda i kommunkoncernen fick vara med, både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Deltagandet var högt. Av 3306 tillfrågade personer besvarade 2653 enkäten, vilket utgör 80,2 procent. Jämfört med förra undersökningen, som gjordes för två år sedan, är både deltagandet högre och medarbetarna nu mer nöjda.

– Den här undersökningen visar att vi är på rätt väg, säger kommundirektör Anders Björlin. Speciellt glädjande är att de allra flesta upplever trygghet, respekt och god gemenskap med sina arbetskamrater. Men det finns förstås mycket mer att göra.

Undersökningen berör områden som arbetsmiljö, information, samarbete och ledarskap, och är en del av kommunens arbetsmiljöarbete. Högst betyg av kommunens anställda får områdena samarbete/gemenskap och arbetstillfredsställelse. Lägst betyg får information och återhämtning.

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram nio frågor om hållbart medarbetarengagemang som är en del av undersökningen. Dessa frågor bildar tillsammans ett index som kallas HME-index. Kommunkoncernen hamnar på 77,7 i HME-index. Det kan jämföras med 2014 års undersökning då kommunen nådde ett resultat på 76,9. HME-frågorna berör motivation, ledarskap och styrning.

Ett annat värde som kan jämföras från år till år är nöjd medarbetarindex (NMI). I år når kommunen ett NMI-index på 65 som kan jämföras med 2014 års undersökning då NMI-index var 63. Det är alltså en förbättring även på NMI-index i år jämfört med den förra undersökningen.

Nu påbörjas kommunens arbete med resultatet av undersökningen, vilket är en del av kommunens arbetsmiljöarbete. Chefer, skyddsombud och medarbetare väljer tillsammans ut förbättringsområden på den egna enheten.

- Mål ska sättas för de valda förbättringsområdena. Förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper ansvarar för att arbeta med resultatet på förvaltnings- och bolagsnivå, säger Anders Björlin.

En sammanställning av enkäten på kommunkoncernnivå finns att hämta i pdf-format bland relaterade dokument.

För mer information kontakta:

Anders Björlin

Kommundirektör
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Korta fakta:

Deltagande svarsfrekvens

2016: 80,2%
2014: 78,6%

HME – hållbart medarbetarengagemang

2016: 77,7 (av 100)
2014: 76,9 (av 100)

NMI – Nöjd medarbetarindex

2016: 65 (av 100)
2014: 63 (av 100)

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.