Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Lokalt vård- och omsorgscollege Kalmar län norr certifierat

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-10-19

Den 31 mars 2016 bildades ett Regionalt Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Nu har ytterligare två lokala vård- och omsorgscollege bildats och blivit certifierade. Certifieringen lämnades över till det lokala Vård- och omsorgscolleget i norra länet under en ceremoni under onsdagen.

- Detta är en händelse i Kalmar län som kommer ha stor betydelse framåt, inte minst för att lösa rekryteringsproblematiken inom vård- och omsorgssektorn, säger Esbjörn Grandalen, processledare för Vård- och omsorgscollege i Kalmar län.

Vård- och omsorgscollege Kalmar län består nu av ett regionalt VO-College, ett lokalt College i den södra länsdelen och ett i den norra länsdelen. Arbetet med att nå certifieringarna har gått rekordsnabbt. Besluten om certifieringarna innebär att arbetet ligger cirka ett och ett halvt år före tidsplanen.

Det innebär att det mer praktiska arbetet har startat redan under hösten 2016 istället för som planerat hösten 2017.

Processledaren Esbjörn Grandalen säger:
- Det känns väldigt roligt att alla bitar har fallit på plats under den här korta tiden och att vi nu kan använda våra projektmedel och arbetstid åt mer praktiska och konkreta frågor.

Elisabeth Johansson, som är regional ordförande, säger:
- Med tanke på framtidens ökade behov av personal inom vård och omsorg känns det fantastiskt att vi tillsammans – alla aktörer – kan samlas kring denna viktiga fråga och arbeta med att försöka trygga länets framtida kompetensförsörjning. I denna samverkan mellan landsting, länets kommuner och facklig organisation finns goda förutsättningar att tillsammans skapa de utbildningar som länets verksamheter behöver inom vård och omsorg.

De samverkande organisationerna som står bakom den regionala ansökan om att bilda ett VO-College i Kalmar län är:

För mer information, vänligen kontakta

Esbjörn Grandalen

Processledare Vård- och omsorgscollege i Kalmar län
0490-25 41 50
esbjorn.grandalen@vastervik.se

Joakim Nyman

Ordförande Vård- och omsorgscollege norr Kalmar län
0490-25 52 95
joakim.nyman@vastervik.se

Fakta:

Ett Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund. Ett VO-College ska certifieras av den nationella föreningen VO-College. Målen för VO-College i Kalmar län är följande:

  • Arbetsgivarna har tillgång till personal med den kompetens de behöver.
  • Sammansättningen av de studerande speglar mångfalden i samhället.
  • Eleverna får en modern utbildning av hög kvalitet som ger en anställningsbarhet och en god grund för vidare studier.
  • Öka andelen män som arbetar inom vård och omsorg.
  • Genom samverkan får utbildningsanordnarna en större efterfrågan på sina utbildningar.
  • Det arbetsplatsförlagda lärandet (ex LIA och APL) håller en hög kvalitet.
  • Kompetensutvecklingsinsatser samordnas till en följd av samverkan inom VO-College.
  • Arbetsgivarna inom samverkan är attraktiva arbetsgivare med goda möjligheter till yrkesutveckling för de anställda.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.