Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Måluppfyllelsen ökar i grundskolan i Västerviks kommun 2018

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-06-14

Under torsdagen presenterades preliminär statistik som visar på en uppgång i Västerviks kommuns grundskoleelevers meritvärden och andel behöriga till nationella gymnasieprogram.

- Det känns så roligt att resultaten nu har gått upp, elever och medarbetare på våra skolor har gjort ett fantastiskt jobb, inte bara under det senaste året utan under många år, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun.

Under två år har kommunens högstadieelevers meritvärden gått ner och barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat hårt med att hitta en väg framåt för att öka elevernas måluppfyllelse i grundskolan.
- Rektorer och medarbetare har haft måluppfyllelsen i fokus och vi ser att det har gett resultat hos våra elever. De har gjort ett fantastiskt jobb! säger Ewa Myhrén.

Den preliminära statistiken visar att eleverna i årskurs nio har ett genomsnittligt meritvärde på 218, jämfört med föregående års 208 poäng. Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet har också ökat, från 72 till 78 %. Även i åk 8 ser vi en ökning i meritvärdet. För elever i årskurserna sex och sju ser det också ut som om resultatet har ökat i de preliminära siffrorna.
- Nu kommer förvaltningen påbörja analysen av årets resultat. Vi kommer att titta på måluppfyllelsen i alla årskurser och alla ämnen. Det arbetet kommer att ske på varje skola där lärare och rektorer analyserar resultatet. Rektor träffar också grundskolechefen för samtal om måluppfyllelse på skol-, klass- och individnivå, säger Ewa Myhrén och fortsätter:
- I analysarbetet ingår också att se på olika faktorer som bland annat kön och utländsk bakgrund. Framgångsfaktorer och utmaningar är viktiga att identifiera för att fortsätta arbetet med att utveckla undervisningen för att öka måluppfyllelsen på alla våra skolor.

Det sker ett stort jobb med att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande varje dag ute i kommunens klassrum. Nästa år kommer Västerviks kommun satsning på digitaliseringen också att vara utbyggd så att alla elever i årskurs fyra till nio har en egen dator, en Chrome-Book. I årskurs ett till tre kommer det att finnas ett digitalt verktyg per två elever.
- Det här är något som vi tänker ska gynna elevernas lärande och på sikt öka måluppfyllelsen ytterligare, säger Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun