Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Möjligheterna till kulturella residens ska undersökas

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-01-10

Abstrakt konstI regioner där fasta kulturinstitutioner saknas, behövs nya sätt att ge medborgarna tillgång till kultur. En metod kan vara att låta kulturskapare komma hit för att bo och verka här under en begränsad tid.

Nu ska en förstudie visa möjligheterna till just sådana kulturella residens i Västerviks kommun. Susan Bolgar, som arbetar med kulturstrategisk rådgivning, har anlitats för att genomföra studien. Hon utgår då från det lokala perspektivet i Västerviks kommun, inte minst barn- och ungdomsperspektivet.

Förhoppningen är att kunna starta ett mer långvarigt projekt där flera parter kan samverka.

Västervik har ett rikt lokalt kulturliv, en stark medborgarkultur, men behöver också konstnärliga influenser utifrån. Här skulle gästande kulturarbetare kunna stimulera och sätta kulturell kvalitet i fokus.

– Residensformen kan skapa kreativa mötesplatser, öka delaktigheten lokalt och bidra till att skapa ett attraktivt Västervik, säger kulturchef Maria Rudbo. Självklart med inriktning på hela kommunen.

Det är Sparbanksstiftelsen Tjustbygden som gjort det möjligt att, tillsammans med Västerviks kommun, genomföra studien under våren. En slutrapport kommer senast i maj.

Fakta – kulturella residens

Ett residens innebär att kulturskapare bjuds in att verka lokalt. Under en period erbjuds stöd genom till exempel finansiering av personal, teknisk infrastruktur, boende och arbetslokaler. Verksamheten ska stimulera konstnärlig utveckling genom att praktiskt öka möjligheterna inom olika konstformer. Kulturskaparna ges helt enkelt nya sammanhang att verka i. Detta kommer sedan invånarna till del på olika sätt genom publika evenemang.

För mer information kontakta:

Maria Rudbo, kulturchef

Västerviks kommun
0490-25 40 45 / 0703-82 90 24
maria.rudbo@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.