Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Motionsskrivardag på Västerviks gymnasium 24 oktober

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-10-24

Idag formas förslag på Västerviks gymnasium. Motionsskrivardagen arrangeras för tredje året i rad på gymnasiet för elever i årskurs 2. Syftet med dagen är dels att få fram ungdomsmotioner som ska behandlas i fullmäktige och dels att inspirera och ge information om demokrati och hur man kan påverka och göra sin röst hörd i samhället, inte bara genom politik, utan genom engagemang i olika sammanhang.

Dagen börjar klockan 12.45 med en gemensam samling i den stora aulan och föreläsning med temat demokrati och möjligheter att påverka. Därefter är det dags för eleverna att samlas i klassrummen för att skriva motioner, enskilt eller i grupp. Förtroendevalda i kommunen deltar och är med och stöttar eleverna i motionsskrivningen.

- Vi ser motionsskrivardagen som en fantastisk möjlighet för elever att föra fram sina idéer och förslag. Det är viktigt för oss politiker att få kännedom om vad ungdomar brinner för och vill förändra, säger Dan Nilsson, ordförande i kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Kommunfullmäktiges demokratiberedning står bakom arrangemanget, som arbetats fram tillsammans med Västerviks gymnasium och ledningskontorets kansli. Presidiet och gruppledarna i fullmäktige har också varit med och utvärderat beredningsprocessen och debatten för att utveckla ungdomsfullmäktige ännu mer. Längre tillbaka var det högstadieelever som skrev motioner och debatterade med varandra och politikerna i fullmäktige var åhörare.

- De senaste två åren har vi lyft ungdomsdebatten, både förarbetet innan debatten och vid debattens genomförande. Eleverna har fått stöttning hela vägen, från motionsskrivning till möjlighet till coachning för finslipning av argumenten i motionerna innan motionerna skrivs färdigt och lämnas in för politisk beredning i styrelser och nämnder. Eleverna får även stöttning inför debatten i fullmäktige, säger Dan Nilsson.

Motionerna som skrivs fram är med i en nomineringsprocess för vidare coachning av demokratiberedningen. Därefter sker en omröstning på gymnasiet där eleverna i årskurs 2 röstar fram 10 motioner som går vidare till politisk behandling och beslut i fullmäktige.
Ungdomsdebatten i fullmäktige är planerad till april 2019.

Demokratiberedningens ordförande, Dan Nilsson (S) är hoppfull inför dagen:
- De senaste två åren har 180 motioner har skrivits fram på motionsskrivardagarna.Vi hoppas på en lyckad dag och ser fram emot att ta del av motionerna från eleverna.

Beredningsprocess och ungdomsdebatt 2019

 • Infomöte motionsskrivardag 16 oktober 2018
 • Motionsskrivardag 24 oktober 2018
 • Inlämning motioner 26 oktober 2018
 • Nomineringsprocess – demokratiberedningen nominerar
 • Coachingssamtal – demokratiberedningen 21 november 2018 + eventuella individuella coachingsamtal *
 • Slutskrivning motioner – 23 november 2018
 • Omröstning på gymnasiet – första halvan av december
 • Beslut remiss – demokratiberedningen 18 december 2018  Politisk beredning – december 2018-mars 2019
 • Infomejl till eleverna – april 2019
 • Träff elever (motionärerna och deras klasser) på mentorstid – april 2019
 • Ungdomsdebatt fullmäktige – april 2019

Kursiverat = nytt för beredningsprocessen inför 2019 års ungdomsdebatt i fullmäktige.

* Individuella coachingssamtal innebär möjlighet för elever som är förhindrade den 21 november att stämma träff med berörd politiker för coachingssamtal en annan dag.

Vill du som journalist närvara på motionsskrivardagen idag är du välkommen till Västerviks Gymnasium klockan 12.45, plats stora aulan.

För mer information kontakta gärna:

Dan Nilsson (S)

Demokratiberedningens ordförande
Telefon: 0490-25 40 86
Mejl: dan.nilsson.pol@vastervik.se

Sofie Westerlund

Demokratiberedningens sekreterare
Telefon: 0490-25 40 39
Mejl: sofie.westerlund@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun