Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Motionsskrivardagen 2021 på Västerviks Gymnasium på måndag 4 oktober

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-10-01

På måndag 4 oktober är det dags för motionsskrivardagen på Västerviks Gymnasium. Det är startskottet på de aktiviteter som Västerviks kommun har inför ungdomsfullmäktige 2022. Ungdomsfullmäktige är en årlig aktivitet, unik bland landets kommuner, som kommunfullmäktiges demokratiberedning arrangerar tillsammans med Västerviks Gymnasium. Motionsskrivardagen pågår under måndag mellan klockan 8.30‐12.00. Elever som läser samhällskunskap 1a och 1b deltar.

Det är sjätte året i rad som vi arrangerar motionsskrivardagen på gymnasiet och under dessa dagar har över 500 motioner skrivits fram! I år deltar 13 klasser och 276 elever, säger Sverker Thorén, kommunfullmäktiges och demokratiberedningens ordförande (L) i Västerviks kommun.

Samling sker i stora aulan med en kort inspirationsföreläsning på dagens tema ”Demokrati och möjligheter att påverka”. Därefter fortsätter dagen klassvis i lektionssalar. Politiker från fullmäktiges olika partier berättar om sin roll som förtroendevalda, hur en motion kan se ut och vad man kan motionera om och eleverna skriver fram förslag (motioner) till ungdomsfullmäktige.

Motionsskrivardagen är obligatorisk men det är frivilligt om eleven vill att deras motion ska gå vidare till nominering och omröstning på gymnasiet. I så fall får motionen chans att bli en av de åtta som tas upp till beslut vid ungdomsfullmäktige som är en del i kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april 2022.

Målsättning för motionsskrivardagen

  • Öka kunskaperna om demokrati och möjligheter att påverka.
  • Öka kunskapen om Västerviks kommun och kommunens ansvarsområden.
  • Skriva tydliga och ”gångbara” förslag/motioner.
  • Politikerna och Västerviks kommun får kännedom om vad som engagerar ungdomar.

Att inte bara få läsa och höra om utan också kunna delta i den politiska demokratiska processen på riktigt hoppas vi ska ge ett mervärde i studierna och en bättre förståelse för demokratin, säger Sverker Thorén vidare.

Skolan har ett särskilt viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar inte bara ska tillgodogöra sig faktakunskaper kring demokratin utan särskilt viktigt är att utveckla förmåga till aktivt deltagande i demokratiska processer och forum. Barn och ungdomar gör kanske inte alltid som vuxna säger utan hur vuxna gör det vill säga vilken förebildlighet vuxenvärlden visar, säger Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef på Västerviks Gymnasium och Västerviks kommun. Han avslutar:
Motionsskrivardagen och ungdomsfullmäktige är ett sätt att leva som vi lär, det vill säga att vi på allvar lyssnar på ungdomarna och därmed banar väg för ökad tilltro till demokratin och de demokratiska förmågorna.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.