Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nu är det dags för LUPP-undersökningen i Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-10-09

Nu är det dags att genomföra LUPP-undersökningen i Västerviks kommun. LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Undersökningen har tidigare gjorts 2012, samt 2015. Enkäten är en bred undersökning kring ämnena fritid-skola-politik och samhälle-trygghet-hälsa-framtid. Den görs i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två på gymnasiet. Naturligtvis är friskolorna i kommunen också med och gör enkäten.

Lupp-enkäten görs av alla kommuner i Kalmar län med stöd av Regionförbundet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.

Enkäten görs ute på skolorna under perioden 8 oktober till 16 november. Enkäten är webbaserad och finns på svenska, dari, arabiska, engelska, samt somaliska.
- Enkäten ger ungdomar möjlighet att tycka till och bidra med sina åsikter, säger Kerstin Rollsjö, koordinator på kulturenheten som fått uppdraget att samordna LUPP i Västerviks kommun. Hon fortsätter:
- Det är väldigt viktigt att vi får en hög svarsfrekvens så att svaren blir representativa för kommunens unga.

När alla data är insamlad startar analysen, som görs för hela länet genom Regionförbundet av enkät- och analysföretaget Enkätfabriken.

- Resultatet av Lupp-undersökningen ska ligga till grund för beslut som rör ungas levnadsvillkor i Västerviks kommun, säger Kerstin Rollsjö, som avslutar:
- Vi ska genom enkätsvaren identifiera vilka områden som vi måste fokusera på, särskilda utvecklingsområden. Alltså gå från Lupp till handling.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun