Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nu inleds byggnationen av bryggor på Slottsholmen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-10-11

Nu drar bygget av nya promenadbryggor igång på östra sidan av Slottsholmen i Västervik. Bryggorna är en första etapp i omdaningen av Slottsholmen.

NCC har vunnit upphandlingen som innebär en totalentreprenad. Vecka 41 sker etablering av bodar på området och vecka 42 drar själva arbetet igång.

Befintliga kajer kommer att rivas och ersättas av nya slänter varpå bryggor i två olika höjder placeras mot vattnet. Bryggorna kommer att löpa utmed Slottsholmens östra sida, från Kulbacken i norr till fastighetsgränsen till Slottsholmen 1 i söder. I nästa etapp kommer promenaden att fortsätta söderut.

- Bryggorna är tänkta som ett trevligt promenadstråk intill vattnet där man också kommer att kunna sitta ner och titta på båtar och utsikten, säger Sofia Hjertqvist, planarkitekt på Västerviks kommun.

Arbetet kommer att pågå under vintern och vara klart i april 2017. 

Vill du veta mer om planerna på Slottsholmen?
Besök gärna webbsidan
www.vastervik.se/slottsholmen

För mer information, vänligen kontakta

Sofia Hjertqvist

Planarkitekt, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks kommun
0490-254066
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun