Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nu omstartar Projekt Yrkesvärd, digital yrkesmatchning för utrikes födda i Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-02-11

Det finns fortsatt ett stort antal nyanlända som både vill och kan ge sig ut i arbetslivet, men har svårt att hitta vägen in. Det vill Västerviks kommun ändra på. Med projekt Yrkesvärd kan alla vara med och visa vägen. Därför söker kommunen nu nya yrkesvärdar när Projekt Yrkesvärd startar om, med ny coronaanpassad digital metod.

Projekt Yrkesvärd fokuserar på en yrkematchning utifrån yrkesmässig erfarenhet eller intresse. Målgruppen utrikes födda matchas med en etablerad yrkesverksam inom samma område. Personliga och yrkesmässiga nätverk är viktigt för att få tillträde till arbetsmarknaden och det är precis det som projektets yrkesvärdar erbjuder, säger Reem Alhaddad delprojektledare för Projekt Yrkesvärd på Västerviks kommuns service- och integrationsverksamhet. Hon fortsätter:
En yrkesmatchning betyder tre träffar, en timme per tillfälle, av en yrkesvärds tid. Man behöver inte lova mer än att delta under de tre timmarna som en matchning tar och vi har erfarenheter av att det ger väldigt bra resultat. Därför söker vi nu både intresserade företagare, arbetsledare och andra yrkesverksamma som kan tänka sig att ställa upp och hjälpa till och berätta om deras arbetsliv.

Västerviks kommuns Projekt Yrkesvärd omfattar flera olika insatser: Dels arbetar projektet med yrkesmatchning mellan nyanländ och etablerad utifrån yrkesbakgrund eller yrkesinriktning och dels med arbetslivsorientering för nyanlända. Dessutom erbjuds en workshop i interkulturell kompetens för arbetsgivare.

För workshopen interkulturell kompetens om medarbetar- och yrkesrollen ansvarar projektledaren Nilla Borg. Hon beskriver den så här:
Workshopen ger deltagarna förutsättningar för bra kulturförståelse och bemötande i kulturmöten på arbetsplatsen, dessutom innehåller den en fördjupning i interkulturell kommunikation. Den här drygt två timmar långa workshopen är kostnadsfri att delta i och den sker också digital nu, säger Nilla Borg.

Projektet bedrivs under tre år, 2020-2022 med Västerviks kommun som projektägare. 75 procent av projektets finansiering kommer från AMIF, Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Under rådande omständigheter för Covid-19 sker träffarna digitalt:
Projektpersonalen bjuder till ett digitalmöte där varje yrkesvärd och den personens yrkesmatchning kan prata mer om branschen som värden jobbar i och som projektdeltagaren är intresserad av att jobba inom i framtiden, säger Reem Alhaddad avslutande.

Anmälan sker via kommunens webbsida, adress:

www.vastervik.se/yrkesvard

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.