Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Ny grafisk profil och logotyp börjar användas av Västerviks kommun

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-05-03

Den nya grafiska profilen med den förändrade logotypen börjar nu användas av Västerviks kommun. Framöver kommer det nya grafiska utseendet att arbetas in i kommunens arbete under resten av 2018 i etapper.

- Kommunens kommunikation får en mer modern och lättarbetad utformning, det kommer att hjälpa oss i arbetet att fortsätta att arbeta med en trovärdig dialog med medborgare och omvärld – både digitalt och i tryckt form, säger Johan Jensen, kommunikationsstrateg på Västerviks kommun.

Västerviks kommun arbetade fram en helt ny grafisk profil under 2017 och i mars i år fattade kommunfullmäktige beslutet att förslaget ska användas i verksamheterna. Därefter har enheten för HR & kommunikation på kommunens ledningskontor arbetat hårt för att förbereda och starta implementeringen. Först ut är kommunens digitala plattformar som får delvis nytt utseende idag: Webbsidan, diverse interna system och kommunens sociala mediekonton är bra exempel på detta.

- Vi börjar med det digitala och gör en successiv övergång, detta för att använda våra resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, säger Johan Jensen, som fortsätter:
- Den nya logotypen är egentligen en återgång till ett gammalt kommunvapen som Riksheraldikern har i sina handlingar. Kommunvapnet saknar den murkrona som symboliserar stadsprivilegier och återgången till ett vapen som bara är en sköld med Västerviks kogg syftar till att lyfta fram att Västerviks kommun är mer än staden Västervik.

Kommunens trycksaker, mallar för officiella kommunala dokument, skyltar och andra ytor där logotypen exponeras kommer att bytas ut under resterande delen av året och arbetet följer en implementeringsplan som styr processen.

- Det känns skönt att vi trycker på startknappen i det här projektet nu, målet är att kommunens alla verksamheter kommer att se lika moderna och professionella ut framöver som de redan är i sin yrkesutövning, säger Johan Jensen avslutande.

Fakta

Implementeringen av ny grafisk profil i korthet

Den nya profilmanualen för kontorstryck och word-mallar, annonser och trycksaker tas fram under maj, ihop med en ny upphandling av kontorstryck.

Skyltprogrammet där skyltningen av samtliga kommunens verksamhetslokaler ska ses över, som beslutades samtidigt som den grafiska profilen, är påbörjad, men den väntas bli den mest tidskrävande delen av arbetet. De första nya skyltarna beräknas vara klara och uppsatta i juni. Även omstripning av kommunens bilar ingår i detta arbete.

Kommunens personal kommer att få utbildning och information om den nya grafiska profilen och hur man beställer informationsmaterial, skyltar och liknande under hösten.

Nytt presentationsmaterial, powerpointmallar, filmer, profilprodukter och mässmaterial tas fram löpande under året.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun