Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-09-05

Foto pengar och budget scandinav.se bos8

Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Den resterande skuld som ingick i skuldsaneringen avskrivs när den förbestämda avbetalningstiden har gått ut.

Men långt ifrån alla som skulle behöva det ansöker om skuldsanering.
- Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt, säger Anna Öberg, budget- och skuldrådgivare på Västerviks kommun.

- Den nya lagen innebär att det blir lättare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden får utredningsansvaret att ta reda på information om de skulder som finns. Som det ser ut i dag måste den enskilde sköta arbetet med att hämta in information om skulderna själv, oftast med stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare. Den som ansöker om skuldsanering enligt den nya lagen ska bara behöva ange ungefärligt skuldbelopp.

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader.

- Jag tycker att den nya lagen är bra. Många skuldsatta mår fysiskt och psykiskt dåligt och att bli kvitt sina skulder gör att de får en ny chans i livet, säger Anna Öberg.

1 november träder även en ny lag om skuldsanering för företagare i kraft (F-skuldsanering). Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet. F-skuldsaneringslagen syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige genom en minskad ekonomisk risk med företagandet. Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen (enskild näringsverksamhet).

Det är alltså inte företaget som skuldsaneras. Även närstående, till exempel make och sambo som blivit överskuldsatta främst på grund av näringsverksamheten, till exempel genom borgensåtaganden, kan få F-skuldsanering. Betalningstiden för företagare är tre år, utan betalningsfria månader.

För mer information, vänligen kontakta

Anna Öberg,

budget- och skuldrådgivare i Västerviks kommun,
telefon: 0490-25 40 35
mejl: anna.oberg@vastervik.se

Fakta: svenskarnas skulder i siffror:

  • 427 000 personer:* Så många personer hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet. 
  • 26 000: Så många hade pågående skuldsanering vid årsskiftet. 
  • 11 200: Så många ansökningar om skuldsanering inkom 2015.
  • 5 100: Så många ansökningar om skuldsanering beviljades 2015.

Fotnot*: Av totalt antal skuldsatta var 86 000 personer som saknade känd adress, hade utländsk adress, var dödsbon, eller personer med konstruerade personnummer så kallade ”samordningsnummer”.

Källa: Kronofogden

Fakta: medborgarna i Västerviks kommuns skulder i siffror

  • 1417 personer. Så många kommuninvånare hade skulder hos Kronofogden vid årsskiftet.
  • 38: så många ansökningar om skuldsanering inkom till Kronofogden under 2015.
  • 26: så många ansökningar har inkommit till Kronofogden under första halvåret 2016.
  • 102: så många kommuninvånare hade pågående skuldsanering vid årsskiftet.

Källa: Kronofogden

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun