Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: NYkompetens i startgroparna

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-08-29

NYkompetens, ett treårigt projekt som riktar sig mot nyanlända med akademisk utbildning och nyanlända som har en tydlig praktisk yrkesbakgrund startar i höst. Syftet är att stärka kompetensförsörjningen i både näringsliv och offentlig sektor i Västerviks kommun. Projektet ska ge ett snabbspår för de yrkesgrupper nyanlända som står närmast arbetsmarknaden, genom att få en yrkesmentor och praktikplats, skräddarsydda studiebesök och en fördjupad arbetslivsorientering.

Lotta Bäckström Svensson, arbetslivskoordinator i projektet berättar:

- I oktober startar programmet för de första tjugo nyanlända som ska få möjlighet att närma sig arbetsmarknaden snabbt och effektivt under de tre månader programmet löper. Det är spännande nya kompetenser som kan söka programmet, vi ser yrkesgrupper som civilingenjörer inom bygg, väg och vatten och ingenjörer inom data. Apotekare, biomedicinsk analytiker, ekonomer och lantmätare är andra kompetenser vi bjuder in till programmet. Vi har även en grupp nyanlända med yrkeskompetenser inom hantverksyrken som elektriker, snickare, VVS, målare, CNC-operatör, stenhuggare med flera.

De första veckorna i programmet används till en fördjupad arbetslivsorientering med fokus på arbetskultur, normer, regelverk runt anställning och praktik. I arbetslivsorienteringen möter även de nyanlända professionella från Västerviks näringsliv, som ställer upp med vägledning, information och goda råd till gruppen.

Kick-off och information om projektet till Västerviks näringsliv och arbetsgivare i privat och offentlig sektor sker i Västervik den 20 september. Intressanta föreläsare är:

  • Farbod Rezania, senior adviser arbetsmarknad Svenskt Näringsliv, med bevakning av invandring och integration och fokus på företagens arbetskraftsförsörjning.
  • Amelie Silverstolpe, programdirektör Axfoundation,, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för social hållbarhet.

Elisabeth Johansson, Arbetsmarknadschef, på enheten för arbete och kompetens och tillförordnad förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning, förklarar:

- Kommunen vill engagera sig i etableringen av de nyanlända på arbetsmarknaden. Projektet ger en bra möjlighet att hjälpa både näringsliv och offentlig sektor att komma i kontakt med de nyanländas kompetenser på ett effektivt sätt. Det är viktigt att vi tidigt öppnar dörrar mot arbetslivet och underlättar matchning vilket är syftet med projektet.

Projektet görs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen i Västervik. Finansieringen för projektet kommer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden och från kommunens integrationsfond som vardera satsar 1 719 500 kronor under tre år.

Här finns ett foto på Elisabeth Johansson och Lotta Bäckström Svensson som får användas fritt i tryck och på webb.

För mer information, vänligen kontakta

Lotta Bäckström Svensson

Arbetslivskoordinator Nykompetens, Västerviks kommun
Tel: 0490-255418
E-post: lotta.backstrom@vastervik.se

Elisabeth Johansson

Arbetsmarknadschef, tf förvaltningschef Kommunstyrelsens förvaltning, Västerviks kommun
Tel: 0490-255079
E-post: elisabeth.johansson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.