Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande och inbjudan: Invigning av konstverket vid Slottsholmen onsdag 13 juni

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-06-12

Under en dryg månads tid har konstnärsparet SIMKA (Simon Häggblom och Karin Lind) arbetat med den konstnärliga utsmyckningen på Slottsholmen i Västervik, en samtida skulptur som går under namnet Stegen. På onsdag 13 juni är stora delar av konstverket färdigt och invigs vid en ceremoniell avtäckning med tal av Anna Bodjo (MP), ordförande i kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd och musik av Carl-Henrik Fernandi. På plats kommer också konstnärerna att vara för att berätta om Stegen.

Stegen består av fyra stycken huvudelement: Ett cirkelformat golv, en vägg av glastegel, en båtskulptur i aluminium som bärs upp av ett antal fötter, samt tre ljudtrattar i gjuten aluminium. Så här beskriver SIMKA själva sitt konstverk:

”STEGEN – en skulptur

”Pappa det glimmar i glaset – ska vi gå dit och titta?
Jag ser en fot – under en båt!”

Skulpturen ”Stegen” skapar ett lokalt kännetecken som minner om Slottsholmens båtvarv och historien om slottet – senare ruinen. Platsen var vital och dynamisk med olika företrädare och ambitioner. Från början ett skydd för Gamleby som senare flyttade ut till Västervik. Ibland sökte sig folket till Västervik och ibland ville de söka skydd någon annanstans. Slottsherrarna och folket hade ibland olika viljor. Vi gestaltar ett uttryck för folkets tålmodighet och umbäranden. Stegen belyser flera vinklar i historien som skydd, strider och återuppbyggnad på platsen Stegeholm.

Konstverket är en skulpterad båt som bärs upp av fötter och skor från olika epoker. Ett snitt delar båten och beskriver ett bygge som både rivs och lappas ihop, en pågående process utan tydligt slut. Kan ses som en metafor för ett allmänmänskligt tillstånd. Fötterna går åt olika håll, bär sitt skydd och sin kamp i historien. Vi kan även läsa olika texter på båt i skulpturens form. Dessa tas fram i gemensam workshop.

Stegen är skulpterad och gjuts i aluminium. Båtformen blankpoleras medan fötter och ben är opolerade eller delvis polerade för att få in olika strukturer i skulpturens yta, skiftningar mot varandra.

En modern borg i transparenta glastegel symboliserar den nya tiden och skapar en brygga i historien från förr till nu, dag som natt, sommar och vinter, i centrum av ett rosa golv av gummiasfalt. Kan vara en association till de bortförda tegel efter borgens fall. Med teglet byggde man upp borgen, men senare även staden. Detta skapar en replik till borgen och platsen Stegeholm och historien på ett nytt sätt. Glaset är även ett historiskt material, men som används och uttrycker en modernitet i samtida arkitektur.”

Till konstverket hör också tre olika ljudtrattar som spelar upp tre olika ljudslingor, ljuden är specialkomponerade röster och miljöljud och ska symbolisera Historiens ljudtrattar. Denna del av konstverket invigs senare, när markarbeten i området har kommit tillräckligt långt. Både konstverket och platsen förses också med varierbar ljussättning och värmekabel i marken, så att konstverket kan ses under dygnets och årets alla tidpunkter.

  • Vad: Invigning av konstverket på Slottsholmen
  • Var: Slottsholmen, mellan slottsruinen och nya huskroppen
  • Dag: Onsdag 13 juni
  • Tid: Klockan 11.00

Välkommen!

För mer information kontakta gärna:

Sofia Hjertqvist

planarkitekt Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 66
Mejl: sofia.hjertqvist@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun