Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Om rekrytering av pedagogisk personal inför läsåret 2016-17

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-08-11

Många massmedier ställer frågor om hur det har gått för Västerviks kommun när det gäller rekrytering av pedagogisk personal till förskolor och skolor, därför vill kommunen ge en kort bild av läget just nu.

Rekryteringsarbetet har pågått under hela året av många i organisationen. Barn- och utbildningsförvaltningen har i olika sammanhang lyft fram Västerviks kommun och även haft en uppsökande verksamhet på högskolor och universitet. Där har förvaltningen jobbat med individuella kontakter. Barn- och utbildningsförvaltningens har utvecklat sitt markandsföringsmaterial och kommunen har i samarbete med Västervik Framåt deltagit på mässor.

- Tillsammans med Campus Västervik har vi påbörjat ett utvecklingsarbete vad gäller mottagandet av lärarstudenter i Västerviks kommun och vi erbjuder ett helhetspaket som ska attrahera fler studenter, säger Magnus Bengtsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

- I samband med läsårsstart har också skolledarna tillsammans med kommunens HR- specialister jobbat intensivt och gjort ett bra jobb med rekryteringsarbetet. Vi har i nuläget anställt ett tiotal fritidspedagoger, ett trettiotal förskollärare och drygt 100 lärare. Majoriteten är behöriga, säger Magnus Bengtsson vidare.

Svårast har varit rekrytering av lärare till praktisk estetiska ämnen, moderna språk och svenska som andra språk. Det har också svårt att rekrytera behöriga fritidspedagoger och förskollärare. Totalt saknar kommunen fortfarande minst ett tiotal 10 pedagoger. I nuläget är det därmed minst ett tiotal tjänster som inte blivit klara, varför detta arbete är angeläget och kommer att fortsätta.

- Vi kommer att jobba vidare med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare såväl för att attrahera nya medarbetare som för att få behålla våra medarbetare. Vi är stolta över det fina arbete som sker i alla våra verksamheter och är glada för att så många vill jobba hos oss, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson avslutande.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Bengtsson
Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun