Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Rapport om användandet av alkohol, tobak och narkotika bland niondeklassare och elever i gymnasiets årskurs två

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-11-14

Vartannat år genomför CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, en enkät där länets alla elever i nionde klass och elever i årskurs två i gymnasiet får svara på frågor om bruk av tobak, alkohol och narkotika. Nu är rapporten klar och den pekar bland annat en oroande utveckling bland högstadiebarn i Västerviks kommun.

Västerviks kommun har tecknat ett fyraårigt avtal med CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) för att strukturera det förebyggande arbetet i kommunen när det gäller ANDT-frågor (alkohol, narkotika, dopning och tobak).

En av insatserna som görs inom samarbetet med CAN är en återkommande enkätundersökning där elever i samtliga högstadieskolors årskurs nio och i årskurs två på båda gymnasieskolorna i kommunen under vårterminen får svara på frågor som sina eventuella alkohol- och drogvanor. Undersökningen går under namnet ILFA (indikatorbaserat lokalt förebyggande arbete) i Kalmar län och nu är undersökningen klar för 2017. 

Västerviks kommuns niondeklassare hamnar bland de tre översta av de kommuner i Kalmar län som svarat i årskursen på frågan om årskonsumtion av alkohol. Det innebär att konsumtionen mer än fördubblats jämfört med förra mättillfället 2015. Kommunens elever hamnar dessutom över genomsnittet för hela Sverige.

När det gäller alkohol och eleverna i gymnasiets årskurs två hamnar Västerviks kommun högre än snittet i Kalmar län, dock med en minskning i konsumtion med 6 procentenheter jämfört med 2015. Gymnasieelevernas konsumtion ligger något högre än genomsnittet för hela riket.

På frågan om eleven har använt narkotika under senaste året ligger både niondeklassare och gymnasietvåor nära snittet för både länet. Jämfört med riket som helhet ligger niondeklassarna nära rikssnittet, medan gymnasietvåorna ligger något lägre än snittet för riket.

På frågor om rökning hamnar elever i årskurs nio lägre än genomsnittet för länets niondeklassare och något högre än snittet för hela riket. Eleverna i gymnasiets årskurs två hamnar både högre än hela Kalmar läns genomsnitt och högre än rikssnittet.

Siffrorna för snusning hamnar kommunens elever i årskurs två lägre än genomsnittet för länet och i nivå med snittet för hela riket. När det gäller årskurs nio ligger Västerviks kommuns elever i samma nivå som Kalmar läns snitt, men över rikssnittet.

Anders Östlund, fritids- och hälsostrateg på Västerviks kommun, säger så här om undersökningsresultaten:
- Vi ska granska de här siffrorna mer i detalj längre fram, men jag kan säga att indikatorerna pekar i samma riktning som de signaler jag får från exempelvis kommunens fältare. Främst alkoholbruket är vanligt förekommande och det verkar krypa neråt i åldrarna, vilket bekräftas av undersökningen.
- Det här är oroande siffror på flera olika sätt och jag tycker att vi gemensamt i vår kommun behöver diskutera de här frågorna mycket mer framöver. Det goda arbete som vi redan genomför, exempelvis kring skolavslutningar och storhelger är framgångsrikt, men kanske måste vi titta på att arbeta på likartat sätt oftare och mer löpande under året.
- Det är ju på sitt sätt glädjande att gymnasieelevernas siffror är något lägre än tidigare, men samtidigt tror jag att vi ska komma ihåg att den tidigare nivån var hög.

bild på Anders Östlund med ILFA-rapport

För mer information, vänligen kontakta

Anders Östlund

Fritids- och hälsostrateg
0490-25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun