Pressmeddelande: Riskinventering och övriga åtgärder efter trafikolycka på Norrlandsvägen i Västervik

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2015-10-09

Efter en uppmärksammad trafikolycka på Norrlandsvägen i onsdags i närheten av förskolan Ekbacken i Västervik har Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltning och kommunstyrelsens förvaltnings enhet för samhällsbyggnad gemensamt beslutat att låta ta fram en riskinventering för hela trafiksituationen runt Ekbackens förskola.

Förskolans rektor Boel Runeson har också - med utgångspunkt i förskolebarnens och personalens säkerhet - vidtagit den snabba åtgärden att inte låta förskolans elever leka på den del av utegården som ligger närmast den aktuella vägen.
- Tills en tillfällig avspärrning har satts på plats ser helt enkelt personalen till att barnen leker på andra platser, säger Boel Runeson, rektor på Ekbackens förskola.

Uppdraget att göra inventeringen av riskmoment i trafiken vid Ekbacken har gått till Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef på Räddningstjänsten i Västerviks kommun.
- Om ytterligare andra åtgärder eller ombyggnationer kommer att bli nödvändiga är frågor som återstår att reda ut i riskbedömningen. Fokus i analysen kommer att ligga på att få till helheten så att trafikmiljön i området blir så säker och trygg som möjligt för alla, säger räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson.

För mer information, vänligen kontakta

Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef Västerviks kommun
0490 25 57 98
0703 85 18 00
joakim.jansson@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)