Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Stor digital kompetens har underlättat krishanteringen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2020-03-20

Krishanteringen av coronaspridningen har bland annat inneburit att Västerviks Gymnasium och Komvux sänder undervisningen till eleverna på distans och att många människor arbetar hemifrån med hjälp av digitala möten och plattformar. Tack vare ett långvarigt digitalt arbete på flera håll i kommunen har omställningen fungerat bra.

På en dag fick Västerviks Gymnasium och vuxenutbildningen, Komvux, ställa om till att ge samtliga elever distansundervisning via digitala plattformar. Trots det har omställningen gått mycket bra, berättar Jörgen Jonsson, gymnasie- och vuxenutbildningschef.
– Det är otroligt imponerande att se hur alla har kavlat upp ärmarna, lärt av varandra och sett till att fixa det här tillsammans. Trots att omständigheterna är svåra kan vi glädjas åt det, säger han.

Hittills  har elevnärvaron varit högre än den vanligtvis är och undervisningen via de digitala plattformarna har för majoriteten av elever och lärare  löpt på bra. Enligt Jörgen Jonsson beror det på stor erfarenhet av digitalt arbete.
Vi har haft en tydlig digitaliseringsstrategi i vår verksamhet under flera år. Kompetensen är hög bland de flesta lärare både på gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Han påpekar att det dock behövs åtgärder för att lösa till exempel praktiska moment inom yrkesprogrammen.
– De lösningarna räknar vi med ska vara på plats nästa vecka, säger Jörgen Jonsson.

Positiva effekter med digitala lösningar

På Campus Västervik har arbete med distansutbildning och digitala möten pågått i över 23 år. Verksamheten handlar delvis om att tillgängliggöra högre utbildning, så att de som vill studera på högre nivå inte måste  flytta till en universitetsort. Campus Västervik erbjuder dessutom olika verksamheter lokaler och teknisk support för att ha digitala möten. Vinsterna för mötesdeltagarna är bland annat att de sparar tid och pengar på att inte resa till möten. Färre resor leder i sin tur till minskade utsläpp.

– Självklart är personliga möten viktiga för oss människor. Vi kommer  aldrig att sluta mötas så. Men möjligheten att ha möten, utbildningar, undervisningar, och så vidare, digitalt för med sig mycket positivt. Inte minst nu i kristider då det är viktigt att samhället inte lägger ner. Studenter och elever behöver sina utbildningar och många måste jobba, säger Jerry Engström, chef på Campus Västervik.

Campus Västervik håller sina lokaler öppna, trots att många av studenterna numera tar del av universitetens föreläsningar från sina hem.
–  Vi håller öppet för att kunna ge stöd och support åt bland andra studenterna. I förlängningen kanske vi kan stötta samhället på fler sätt, säger Jerry Engström.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.