Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Sveriges naturum hade 1,8 miljoner besökare 2018, varav 35 000 skolelever

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-06-04

Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besök 2018, lika många som 2017. Besöken av skolelever ökade med 6 procent från 2017. Det visar statistik som Naturvårdsverket har tagit fram.

Sverige har 33 naturum som ligger i anslutning till besöksvärd natur, ofta vid en nationalpark eller annat skyddat område. Syftet med naturum är att ge besökarna mer kunskap om områdets natur och arter, inspirera till att själva vilja utforska naturen och öka förståelsen för varför naturen behöver skydd och skötsel. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

2017 och 2018 låg besökssiffran till Sveriges naturum konstant på 1,8 miljoner. 2014 var antalet besökare 1,5 miljoner och ökade stadigt med 100 000 besökare per år fram till 2017.

- Vi har de senaste åren sett en stadig ökning av besökare som specifikt har valt att besöka naturum Västervik. Tillgången av natur att besöka är viktig för många men också önskan att få lära sig mer om området och miljö- och klimatfrågor. Alla naturum i Sverige erbjuder roliga, interaktiva upplevelser för alla åldrar. I Västervik kan du till exempel bli guidad om Östersjöns fantastiska och fascinerande under ytan värld, delta i utterexkursion, simma längs en snorkelled och lära dig mer om djurlivet, se när Skäggdoppingen dansar i Kålgårdsviken från naturums fågeltorn eller förundras över de minsta djuren och växterna i våra vatten, berättar Maria Kappling, föreståndare för naturum Västervik.

Under 2018 deltog över 285 000 personer i aktiviteter, visningar eller guidade turer på naturum. 35 000 skolelever besökte ett naturum som en del i sin utbildning, det är en ökning jämfört med 2017. Flest besökande skolklasser och skolbarn hade Tyresta nationalparkernas hus utanför Stockholm.

Totala antalet besökare på naturum Västervik ökade 2018 jämfört med 2017, från 22 149 till 22 327 besökare. Antalet skolgrupper är marginellt lägre, 88 jämfört med 92, men totalt deltog fler skolelever med 1725 elever 2018 (mot 1591 under 2017). Under 2018 har naturum Västervik ökat antalet exkursioner och externa aktiviteter för allmänheten till 197 stycken, jämfört med 171 under 2017. Även antalet deltagare ökade från 1 897 till 2 013 exkursionsdeltagare under 2018.

- Naturum Västervik är ett av naturum i Sverige med flest besök av skolor. Det är glädjande att vi även i år ser en obruten trend av antalet skolklasser som besöker oss, 86 stycken. Mer kunskap om naturen och området ger en rikare upplevelse men även en större förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen nu och i framtiden. I Vattenskolan, som ingår i Upptäck Östersjön verksamheten på naturum Västervik, deltog klasser från alla skolstadium. Utomhuspedagogik möjliggör att med sina sinnen få upptäcka och uppleva och i förlängningen förhoppningsvis till ett miljöintresse hos barn och ungdomar, fortsätter Maria Kappling.

Under året var det sex naturum som hade över 100 000 besökare. Dessa naturum var: naturum Kullaberg, naturum Vattenriket i Kristianstad, naturum Söderåsen, naturum Värmland, naturum Skrylle och naturum Stenshuvud. Mest besökare hade naturum Söderåsen i Skåne med hela 143 000 besökare.

- Naturum är en viktig arena för många målgrupper, ett skyltfönster för ett område och ett växande besöksmål för turism och skolor, avslutar Maria Kappling.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun