Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Trädbeskärning och trädfällning i Stadsparken i Västervik efter inventering

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-05-21

Västerviks kommun har låtit företaget DW Trädservice göra en inventering av träden i Stadsparken i Västervik och resultatet av inventeringen är att 19 träd kommer att fällas under våren, samt att ytterligare 105 träd kommer att beskäras. Arbetet kommer att göras av DW Trädservice och inleds under vecka 21.

- Det fanns vid inventeringstillfället 144 levande träd i Stadsparken och av dem har de allra flesta ett långt liv framför sig, säger Sofia Hjertqvist, landskapsarkitekt på Västerviks kommun, som fortsätter:
- När det gäller almarna i parken så är det tyvärr endast en tidsfråga innan almsjukan tar ut sin rätt och de blir farliga. Dessa träd har inte någon framtid, utan de kommer att släppa grenar och sedan dö. De blir då en fara för människor som rör sig i parken. Därför plockar vi ner tolv almar nu.

Det är inte enbart almar som pekas ut i inventeringen. Utöver de tolv almarna ska även en pil, en poppel, en vingnöt, en lönn och tre björkar att fällas på grund av skada, torka eller sjukdom.
- Träden som tas bort lämnar plats för annat att utvecklas i parken. Samhällsbyggnadsenheten håller på med ett projekt för hela stadsparken och i detta arbete ser vi över stråk, platser, belysning, växter med mera. Föryngring av trädbeståndet med nya träd ingår också i det här arbetet, säger Sofia Hjertqvist avslutande.

Totalt 105 inventerade träd kommer att beskäras för att kunna överleva länge i Stadsparken och det arbetet har redan inletts.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun