Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Vård- och omsorgscollege i Kalmar län startar handledarutbildning

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-11-23

Under hösten startar VO-College i Kalmar län handledarutbildning i Kalmar, Västervik och Oskarshamn för totalt 66 personer. Handledarutbildningen ges under 5 heldagar och motsvarar 100 gymnasiepoäng. Efter avslutad utbildning ger kursen ett betyg samt ett intyg från VO-College att handledarutbildningen är genomförd.

VO-College är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett VO-College har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet, och därmed har goda chanser att få jobb.

I VO-College Kalmar län samverkar tolv kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost samt privata och kommunala utbildningsanordnare. Tillsammans formar vi relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samverkar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom området. VO-College Kalmar län certifierades under år 2016 och består nu av ett regionalt VO-College, ett lokalt College i den södra länsdelen och ett i den norra länsdelen.

Handledarutbildningen i Kalmar län följer de nationella riktlinjerna där syftet är att stärka en likvärdig handledarutbildning för regionala och lokala VO-College, samt stärka samverkan och samhandling mellan arbetslivet, utbildning och fackliga organisationer.

För ytterligare information och eventuella frågor:

Mattias Nordqvist

Processledare

Campus Västervik 
Östersjövägen 8
593 80 Västervik
Telefon: 0490-254310
Mobil: 0768-362541
E-post: mattias.nordqvist@vastervik.se

 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun