Pressmeddelande: Västervik är utvald som pilotkommun i plattformen Baltic Sea City Accelerator

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-03-03

Västerviks kommun har tillsammans med Slupsk (Polen), Panevezys (Litauen), Mariehamn, Värmdö och Vaxholm blivit utvald till att bli pilotkommun i Östersjöplattformen Baltic Sea City Accelerator. Kalmarsundskommissionen, som är ett nätverk mellan samtliga kustkommuner i Kalmar län, är utvald som pilotregion.

Ansökan lämnades in i slutet av januari, och i förra veckan kom beslutet.

- Det är ett glädjande besked, säger Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg på Västerviks kommun. Som pilotkommun kommer Västervik att ha tillgång till The Baltic Sea City Accelerators internationella nätverk, kontakt med kollegor och experter för att lära och dela bästa praxis, få möjlighet att diskutera potentiella projekt med finansiärer samt, inte minst, få uppmärksamhet för det engagemang och arbete som idag pågår lokalt i kommunen för Östersjöns miljö.

The Baltic Sea City Accelerator är en internationell plattform för offentliga och privata aktörer, forskare och entreprenörer. Huvudsyftet är att minska i övergödningen i Östersjön genom lokala åtgärder och bred samverkan. Bakom plattformen står Zennström Philanthropies/Race For The Baltic som i december 2015 bjöd in Västerviks kommun, till en internationell workshop.

Västervik fick där möjlighet att presentera några av de pågående aktiviteterna.
Tanken är att skapa en framgångsrik modell som i framtiden kan skalas upp för att inkludera flera av regionens kommuner.

- Pilotdelen kommer att pågå under drygt ett år, till april 2017. År 2020 föreställer vi oss att 100 kommuner runt Östersjön deltar i programmet. Genom partnerskap och samarbete kan vi tillsammans uppnå större effekt på Östersjöns miljö, säger Barbara Jackson, projektledare för Race for the Baltic.

För mer information, vänligen kontakta
Gun Lindberg
Hållbarhetsstrateg
0490-25 48 13
gun.lindberg@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)