Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västervik hamnar på plats 77 i Lärarförbundets ranking 2016

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2016-10-03

Idag publiceras Lärarförbundets ranking och Västerviks kommun hamnar på 77 plats bland rikets kommuner. I samband med detta har Skolverket publicerat den officiella statistiken för eleverna i årskurs 9. Dessa siffror ligger delvis till grund för Lärarförbundets Bästa skolkommun. Vi ligger fortsatt bra till jämfört med rikets kommunala skolor både vad det gäller meritvärde och andelen elever som får högskolebehörighet. Jämfört med Kalmar län kan vi se att kommunens elever har ett bättre resultat än genomsnittet. Skillnaden mellan pojkar och flickor är lika stor i riket som i Västerviks kommun och likvärdighetsindex vad det gäller andelen godkända betyg i åk 9 har ökat.

"Det sker otroligt mycket bra i våra verksamheter och läsåret 2014/15 var ett år då våra elevers meritvärde i årskurs 9 var högst i Kalmar län och även 2015/16-års siffror visar att vi fortsatt ligger över Kalmar läns genomsnitt. I våra samtal med rektorer på årets temadag med våra nämndpolitiker diskuterade vi dessa resultat. De ämnen som våra elever har högst måluppfyllelse i är de praktisk- estetiska ämnena och svenska. I dessa ämnen är det en måluppfyllelse på cirka 97 % och uppåt, men det är i dessa ämnen vi har störst skillnad mellan könen. Vi är inte nöjda att så många av våra elever går ut grundskolan utan betyg i alla ämnen. Och vi ser också att de utvecklingsområden vi identifierat är viktiga i arbetet med att öka måluppfyllelsen för alla elever, inte minst pojkarnas måluppfyllelse är i fokus i det arbetet.

Utifrån Lärarnas Riksförbunds ranking lägger kommunen mer pengar på undervisning än på administrativa kostnader jämfört med rikssnittet. Vi har också gjort en egen satsning på lärarlöner på 1 % samt permanentat våra förstelärartjänster. Det lärarlönelyft som ska gälla från 1/7 2016 är även det en satsning som genomförs i vår kommun. Utifrån Lärarförbundets ranking har vi fått en bättre placering än föregående år vad det gäller löner där vi ligger på 249 plats bland Sveriges kommuner.

I Lärarförbundets ranking har vår placering vad det gäller behöriga lärare sjunkit. Vi kan se att vi inför detta läsår har ökat andelen behöriga lärare till ca 90 % vilket är glädjande. Vi ligger fortsatt högt i rankingen vad det gäller hög andel barn i förskolan. Jämfört med föregående år är placeringen något lägre. Just nu pågår det mycket spännande i förskolan, en satsning på att utveckla den pedagogiska verksamheten är i fokus för förskolechefer och medarbetare.

Vår placering vad det gäller andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år har sjunkit jämfört med föregående år, men placeringen har ökat för andelen elever som är behöriga för högskolestudier.

Andelen friska lärare har fått en bättre placering än föregående år vilket är glädjande. Arbetet med att skapa förutsättningar för att minska lärares och ledares administrativa börda är ständigt pågående. Bland annat har 5 intendenter anställts som ett stöd i organisationen. De kommer bland annat arbeta med arbetsmiljö- och ekonomifrågor mot våra förskolor och skolor. Att kommunen förbättrat sig i rankingen som avtalspart är glädjande då det visar på den strävan som finns i ett gott samarbete mellan medarbetare och förvaltning för våra barn och elevers bästa.

Vi kommer att fortsätta arbeta med de områden vi identifierat utifrån de analyser av enkäter, dialoger och statistik som gjorts. Det sker ett fantastiskt arbete ute i våra verksamheter och det är viktigt för oss att fortsätta utveckla arbetet med trygghet, delaktighet, inflytande och undervisning för att våra barn och elever ska nå så långt det är möjligt i sin utveckling och sitt lärande."

Mer information om Västerviks kommuns barn- och utbildningsförvaltnings kvalitetsarbete finns i verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen, som finns här

Skolinspektionens skolenkät finns här

Lärarförbundets Bästa skolkommun finns här

För mer information kontakta

Magnus Bengtsson 

Barn- och utbildningschef 
0490-254216 

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-254626

Samuel Mattsson

Utredningssamordnare
0493-21493

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.