Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun följer rikstrenden – gymnasiebehörigheten och meritvärdet stiger här också

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-09-28

I år har grundskolans resultat ökat i Västerviks kommun. Det är en tydlig uppgång både i meritvärdet och i andelen elever som når gymnasiebehörighet. Det här är siffror som kommunens preliminära statistik visade på och under torsdagen bekräftades dessa även av Skolverket.

Västerviks kommun ligger idag på ett meritvärde på 217,4 och 77,4% av eleverna blev behöriga till ett gymnasieprogram. Därmed har resultaten förbättrats avsevärt jämfört med 2017 års siffror (meritvärde 206,4 och gymnasiebehörighet 71,7%) och delvis även jämfört med 2016 års siffror (meritvärde 218,9 och gymnasiebehörighet 73,8%).

- För oss betyder det mycket att resultaten nu går upp, och vi ser att det arbete alla på skolorna utför varje dag ger resultat, säger Ewa Myhrén, grundskolechef i Västerviks kommun och fortsätter:
- Vi har under flera år satsat på delar som kan kopplas till ledarskapet i klassrummet. Den kompetensutveckling som läs- och matematiklyftet gav är något som vi ser börjar bli en naturlig del i undervisningen. Det handlar om formativ undervisning vilket innebär att undervisningen är nära kopplad till där eleven befinner sig i sitt lärande. Men det handlar också om att vi blivit allt bättre på att anpassa undervisningen till eleverna genom specialpedagogisk fortbildning och ett ökat fokus på att arbeta främjande och förebyggande i vår elevhälsa.

- Det sker ett fantastiskt arbete på våra skolor varje dag och det känns gott att resultaten nu pekar uppåt igen. Vi kommer att fortsätta utvecklas tillsammans i våra verksamheter, bland annat genom den digitaliseringssatsning vi nu gör med Chromebooks och andra IKT-verktyg. Det är en viktig del för att öka delaktigheten och nyfikenheten i lärandet upplever eleverna.
- Tillsammans kommer vi att fortsätta vårt arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elever att lyckas att nå en hög måluppfyllelse som ger alla elever lust att lära och rätt att lyckas. Samtidigt som de får kompetens för livet, säger Ewa Myhrén avslutande.

Fakta meritvärde och behörighet för gymnasiestudier

Skolverket skriver på sin webbplats 27 september 2018:
”Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. 84,4 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga jämfört med 82,5 procent 2017. Framför allt är det andelen behöriga pojkar som ökar. Det visar Skolverkets nya statistik /./”.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun