Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun ges statligt stöd på 10,5 miljoner från Boverket

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-11-23

När Regeringen under 2016 beslutade att skapa en modell för att stimulera bostadsbyggandet i Sverige startades en bidragsmodell där kommuner som har tagit emot minst en person som sökt uppehållstillstånd kan söka statliga medel. I kriterierna för att få och beräkna storleken på stödet ingår bland annat uppgifter om kommunen har beslutat om en översiktsplan, hur många bygglov för bostäder som har getts startbesked och här har Västerviks kommuns arbete bakåt i tiden inneburit att 10,5 miljoner kronor kommer att betalas ut under december månad.

I Västerviks kommun har 118 så kallade startbesked getts under perioden och det är en viktig beräkningsgrund för stödets storlek.

- Kommunens eget framtida bostadsbyggande är en process som pågår i det kommunala bostadsbolaget Västerviks Bostads AB, för närvarande finns startbesked beslutade för 16 bostäder i Västerviks tätort, säger kommundirektör Anders Björlin, som fortsätter:
- Nu återstår för kommunen att besluta hur de här pengarna ska användas och just nu undersöks om kommunen tillåts att fondera pengarna för insatser under 2017.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Björlin

Kommundirektör, koncernchef och VD Västerviks Förvaltnings AB
0490-25 41 07
anders.bjorlin@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun