Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun har utsett Carolina Stalebrant till ny chef på Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2019-05-20

Under måndagen fattades beslutet att utse Carolina Stalebrant till ny chef på Västerviks kommuns miljö- och byggnadsförvaltning. Beslutet fattades av kommunstyrelsen på framlagt förslag från kommunstyrelsens-, samt miljö- och byggnadsnämndens presidier, tillsammans med kommundirektören och HR-chefen. Rekryteringen har gjorts i samarbete med rekryteringsföretaget Unik Resurs med den kompetensbaserade metod som kommunen använder.

Carolina Stalebrant, 44, har arbetat på miljö- och byggnadsförvaltningen sedan 2006 och har varit miljöchef sedan 2011. Hon har också varit tillförordnad förvaltningschef i två omgångar, dels när senaste förvaltningschefen Ola Karlsson rekryterades 2015 och dels nu under tiden som den senaste rekryteringen genomfördes sedan januari i år.

Vid den senaste rekryteringen kom det in 14 ansökningar, varav fem kom från medarbetare som nu arbetar inom kommunkoncernen.
- Unik Resurs valde, utifrån beslutad kompetensprofil, första urvalet och valde ut fyra kandidater till djupintervjuer och testning. Av dessa gick tre kandidater vidare till intervjuer med rekryteringsgruppen och med fackliga företrädare. Efter alla intervjuer och med hänsyn tagen till både testresultat och fackliga företrädares synpunkter beslutade sig referensgruppen för att förorda Carolina Stalebrant som ny förvaltningschef, säger Västerviks kommuns HR-chef Sofia Eldh.

- Jag har arbetat nära Carolina under lång tid i flera olika frågor och är övertygad om att hon är rätt person för den här chefsposten. Det är en bra utveckling för vår koncernledning i Västerviks kommun att få in Carolina, då hon flera gånger har visat sig vara en tillgång för vårt koncerngemensamma arbete. Dessutom får vi in ytterligare en kvinna i gruppen och gör könsfördelningen i ledningen lite jämnare. Jag tycker också att det är roligt att vi kan ge nytt exempel på den här karriärutvecklingen i vår organisation, Carolina började som handläggare på kommunen 2006 och 13 år senare blir hon förvaltningschef. Det visar på en organisation med fina vidareutvecklingsmöjligheter, säger Anders Björlin, Västerviks kommuns koncernchef och kommundirektör.

Tillsättningen har MBL-förhandlats och berörda fackliga företrädare har alla förordat tillsättningen. Personalen på miljö och byggnadskontoret har informerats om att Carolina utsetts till förvaltningschef under måndagen.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun