Pressmeddelande: Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi överklagar VA-nämndens beslut om särtaxa för Hästhagssjön

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
2016-01-14

Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi överklagar VA-nämndens beslut om att abonnenter i område Hästhagssjön på Hornslandet inte är skyldiga att betala särtaxa enligt beslut i kommunfullmäktige i november 2011. Domen meddelades av statens VA-nämnd den 28 december 2015.

Beslutet i VA-nämnden gäller endast ett av flera delområden i Hornsutbyggnaden. Formellt beslut togs på dagens kommunstyrelsesammanträde. Skälen till att Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi vill överklaga domen är följande:

  • Västervik Miljö & Energi företräder VA-kollektivet (alla vatten- och avloppskunder i Västerviks kommun) och har som uppgift att se till deras intressen. Kostnaden för VA-utbyggnaden på Hornslandet kommer att bli mycket högre än en normal anslutning och den merkostnaden bör inte belasta övriga VA-kunder.
  • Särtaxan är beräknad för att gälla hela verksamhetsområdet på Hornslandet och därför kan man inte bedöma särtaxeavgiften för endast ett delområde. Kostnaden för VA-utbyggnaden på Hornslandet bör delas solidariskt av fastighetsägarna i samtliga områden på Hornslandet.

- För oss är det en självklarhet att särtaxeavgiften ska vara lika för alla som bor på Hornslandet. Ekonomiskt har vi hanterat Hornslandet som ett verksamhetsområde. Att vi projektmässigt delat upp Hornslandet i olika områden har inget med särtaxan att göra. Med den här logiken skulle man kunna få olika anslutningsavgifter i olika områden och det skulle vara väldigt konstigt, säger Bo Jonsson styrelseordförande Västervik Miljö & Energi.

- Vi vill varken belasta övriga VA-kunder eller skattebetalarna i Västervik med ökade kostnader för VA-anslutningarna på Hornslandet, säger Tomas Kronståhl kommunstyrelsens ordförande i Västervik.

Faktaruta:

  • 2 maj 2011 beslutade kommunfullmäktige att inrätta delar av Hornslandet i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp eftersom kommunen har skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
  • 28 november 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att tillämpa särtaxa eftersom kostnaderna för utbyggnaden beräknas överstiga normalfallet avsevärt.
  • 8 maj 2015 avvisade VA-nämnden överklagan från cirka 300 kunder på övriga Hornslandet med motiveringen att ingen kostnad uppstått då anslutningarna ännu inte är färdigbyggda och fakturerade.
  • 28 december fattade VA-nämnden beslut i särtaxefrågan gällande delområde Hästhagssjön som är färdigbyggt och fakturerat av Västervik Miljö & Energi.

Kontakt:

Bo Jonsson

Styrelseordförande
Västervik Miljö & Energi AB
070-384 61 90

Tomas Kronståhl

Kommunstyrelsens ordförande
Västerviks kommun
0490-25 70 42 

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)