Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommuns högstadieskolors niondeklassare presterar mycket bra resultat i nationella öppna jämförelsen för 2019

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2019-12-06

Nu har den öppna nationella jämförelsen om studieresultaten i årskurs nio för vårterminen 2019 presenterats av Sveriges Kommuner och Regioner SKR och statistiken innehåller glädjande siffror för Västerviks kommuns högstadieskolor och elever. Niorna i Västerviks kommun fyra kommunala högstadieskolor har förbättrat studieresultaten vad gäller andel som är behöriga till yrkesgymnasieprogram och när det gäller meritvärde ligger Västerviks kommuns niondeklassare inte bara bättre till utan dessutom allra högst i hela Kalmar län.

- Det är otroligt roligt att se i SKR:s öppna jämförelser att de resultat vi har i Västerviks kommun visar sig även här. Resultaten visar på ett fantastiskt tillsammansarbete av elever och medarbetare på våra förskolor och skolor under lång tid, säger Ewa Myhrén, grundskolechef på Västerviks kommun.

De öppna jämförelserna baseras på statistik från Skolverket och SCB som går att hitta i och bearbeta från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen som valts ut i jämförelsen är valda för att ge en så allsidig bild av elevernas kunskapsresultat som möjligt. Alla resultat går att se uppdelade på pojkar och flickor, på kommunala skolor och friskolor, samt går att jämföra med ett riksgenomsnitt. Västerviks kommun gör också jämförelser med övriga Kalmar läns kommuner.

Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har ökat markant, 2019 nådde 89 % av alla elever i årskurs nio behörighet. Det ska jämföras dels med 2018 års siffra 77,8 % och 71,7 % 2017. Västerviks kommuns siffra ligger också klart högre än på både rikssnittet och länets siffror.

- Det är viktigt för våra elevers framtid att ha en gymnasieexamen, och det är därför väldigt roligt att se att även andelen elever som blir behöriga till ett yrkesprogram ökar! säger grundskolechef Ewa Myhrén.

Andel av Västerviks kommuns skolors niondeklassare som uppnått behörighet till yrkesprogram på gymnasiet
årallaflickorpojkar
2019 89,0 % 88,4 % 89,6 %
2018 77,8 % 76,9 % 78,5 %
2017 71,7 % 76,3 % 67,9 %

 

Andel av Sveriges kommunala skolors niondeklassare som uppnått behörighet till yrkesprogram på gymnasiet
årallaflickorpojkar
2019 82,5 % 84,3 % 80,9 %
2018 82,7 % 85,2 % 80,4 %
2017 80,5 % 84,8 % 76,8 %

 

Andel av Kalmar läns kommuners skolors niondeklassare som uppnått behörighet till yrkesprogram på gymnasiet
årallaflickorpojkar
2019 83,0 % 85,2 % 81,0 %
2018 81,1 % 78,0 % 77,5 %
2017 78,3 % 83,8 % 73,9 %

 

- Vi har i förvaltningen haft ett fokuserat arbete med att skapa likvärdiga förutsättningar för våra elevers skolgång, därför är det glädjande att se att det arbetet har gett effekt i resultaten, säger Ewa Myhrén, som fortsätter:
- Jämfört med riket är också skillnaden mellan pojkar och flickors behörighet till gymnasiet mindre i Västerviks kommun än nationellt. Det är svårt att säga vad det beror på, men det kan ha att göra med att vi arbetat med formativ undervisning under många år i vår kommun. Forskning visar att den formativa undervisningen gynnar alla elever, men att pojkar är särskilt gynnade av den.

Meritvärdet som är ett sammanslaget betygssnitt för niondeklassarna har också ökat markant. 2019 hade Västerviks kommuns niondeklassare 237,9 i genomsnittligt meritvärde. Det ska jämföras med 2018 års siffra 217,4 och 206,4 för 2017. Meritvärdet för Västerviks kommuns skolors niondeklassare är klart högre än rikssnittet och dessutom allra högst i hela Kalmar län. 

Västerviks kommuns skolors niondeklassares genomsnittliga meritvärden
årallaflickorpojkar
2019 237,9 245,8 229,6
2018 217,4 237,4 202,9
2017 206,4 224,7 191,0

 

Sveriges kommunala skolors niondeklassares genomsnittliga meritvärden
årallaflickorpojkar
2019 224,0 238,5 211,5
2018 223,3 238,4 209,7
2017 217,7 235,9 202,1

 

Kalmar läns kommuners skolors niondeklassares genomsnittliga meritvärden
årallaflickorpojkar
2019 223,4 239,0 208,7
2018 218,7 235,7 203,3
2017 211,2 232,9 194,6

 

Flickornas meritvärden ligger fortsatt högre än pojkarnas, vilket följer hur det ser ut i övriga landet och länet.

- Både pojkarnas och flickornas meritvärde har ökat. Sammantaget har meritvärdet ökat från 218 till 238 sedan föregående år, vilket är långt över rikssnitt, ett resultat vi är otroligt stolta över. Vi ser också i vår analys att resultaten har ökat oavsett föräldrars utbildningsbakgrund vilket även det lyfter fram skolornas arbete för en likvärdig skola, säger Ewa Myhrén.

- I tisdags presenterades PISA-undersökningen. Den visar, precis som Västerviks kommuns resultat i SKR:s öppna jämförelse, att resultaten går uppåt. PISA mäter både läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Här har Sverige klättrat i rankingen. Det enda område som, till skillnad från kommunens resultat, ligger kvar på samma nivå som 2015 är likvärdigheten. Det är därför extra glädjande att våra skolors resultat har en positiv utveckling både vad det gäller meritvärde och likvärdighet, säger grundskolechef Ewa Myhrén avslutande.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.