Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommuns placering i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2017

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2017-10-05

Västerviks kommun ligger fortsatt i den bästa tredjedelen av Sveriges kommuner när Lärarförbundet rankar landets bästa skolkommuner. Resultaten har sjunkit något sedan föregående år, från plats 80 till 88 bland Sveriges 291 kommuner.

Bland de kategorier där kommunens rankning har stigit finns andelen behöriga lärare. Lärarlönerna i kommunen har också ökat, jämfört med tidigare år.
- Det här är delar som vi har arbetat aktivt med, bland annat i vår rekryteringsstrategi och med arbetet kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning) tillsammans med Campus. För att attrahera nya medarbetare till vår kommun är det här viktiga delar, säger grundskolechef Ewa Myhrén på barn- och utbildningsförvaltningen på Västerviks kommun.

Förvaltningen har i det egna kvalitetsarbetet sett att meritvärdet för åk 9 sjönk jämfört med tidigare år. Trots detta har Västerviks kommun förbättrat sin placering jämfört med andra kommuner, från 107 till 105 vad det gäller meritvärdet. Pojkarna har lägre meritvärde än flickorna, men behörigheten till gymnasiet och måluppfyllelsen har ökat jämfört med tidigare år. I de lägre årskurserna har skillnaderna mellan pojkars och flickors betyg minskat.

- För oss är Lärarförbundets ranking en av flera viktiga indikatorer på hur vi förhåller oss till andra kommuner i Sverige. De delar som rankingen mäter är viktiga för oss och vi arbetar nu tillsammans i rektorsgruppen med att identifiera de utmaningar vi ser kopplat till måluppfyllelse och likvärdighet.
- Vår strävan är att ge alla barn och elever god undervisning i en trygg miljö där det råder studiero och lust att lära. Genom att identifiera de områden där vi inte lyckas kan vi tillsammans utveckla våra verksamheter. Det sker ett fantastiskt arbete i klassrummen idag, vi har skickliga pedagoger som gör sitt yttersta för våra elever varje dag,
 avslutar grundskolechef Ewa Myhrén.

För mer information, vänligen kontakta

Ewa Myhrén

Grundskolechef, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 46 26
Mejl: ewa.myhren@vastervik.se

Magnus Bengtsson 

Barn- och utbildningschef, Västerviks kommun 
Telefon: 0490-254216
Mejl: magnus.h.bengtsson@vastervik.se

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun