Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommuns verksamheter börjar nu återanpassas till det nya normala

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2021-09-29

I och med att de flesta smittskyddsrekommendationer om spridningen av coronaviruset togs bort 29 september 2021 har Västerviks kommun nu inlett arbetet för att anpassa verksamheterna till de nya förutsättningarna.

Västerviks kommun kommer att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens och regionens smittskyddsläkares rekommendationer. Därmed inleder vi med start idag 29 september en successiv återanpassning till det nya normala och en mjuk återgång för de medarbetare som arbetat på distans. Det är ett arbete som sedan fortsätter under hösten, säger Anders Björlin, kommundirektör och koncernchef på Västerviks kommun.

Inom varje verksamhet kommer vi se över de åtgärder och anpassningar som gjorts med anledning av de tidigare allmänna råd och övriga verksamhetsspecifika anpassningar med anledning av myndigheters rekommendationer. När det gäller distansarbete så kommer det försätta möjliggöras med en mjuk tillbakagång som planeras inom varje verksamhet, utifrån verksamhetens karaktär, behov och myndigheters rekommendationer, säger Västerviks kommuns tillförordnade HR-chef Anna Öhrling Elltorp. Hon fortsätter:
Vi kommer även fortsättningsvis att skapa möjligheter för hemarbete för medarbetare med lindriga symptom där hemarbete fungerar i verksamheten.

Västerviks kommuns ledning vill fortsätta hålla i det som i stort främjar allmän hälsa och friska arbetsplatser.
Vi kommer därför att hålla i det goda rutiner vi fått gällande att stanna hemma när man är sjuk och fortsätta med god handhygien. Folkhälsomyndigheten lyfter att det är viktigt att vi vaccinerar oss för att förhindra smittspridning och belyser även att det är samtidigt viktigt att alla som arbetar i närheten av riskutsatta personer över 70 års ålder och med bakomliggande sjukdomar, både personal och anhöriga, är vaccinerade mot covid-19. Vi kommer även fortsättningsvis att ha en generös hållning att låta medarbetare vaccineras på arbetstid. Det är ett sätt för oss att möjliggöra att alla kan följa de råd som ges av Folkhälsomyndigheten, säger Anna Öhrling Elltorp.

På samma sätt som kommunen under hela den här pandemin har anpassat sig och alla verksamheter, behöver man nu återanpassa sig.
Vi har inte alla svar och det kommer se olika ut inom olika verksamheter. Vi behöver dessutom fortsätta hålla oss ajour med myndigheters och regioners råd, samt ha beredskap att hantera fall och utbrott på tidigare sätt, säger Anna Öhrling Elltorp.

Varje enhet i kommunen får nu fortsätta att planera och genomföra hur en återanpassning kan se ut.
Vi bör se 29 september och oktober som en start på den resan, snarare än fullständig omställning och direkt återgång. Hösten får vara en mjuk övergång. Om man blickar en bit in i framtiden så har vi lärt oss av de här coronaåren och utvecklat många av våra arbetssätt. Vi behöver ta fasta på det som har fungerat bra och fortsätta utveckla metoder som kan hjälpa oss att vara mer effektiva och produktiva, säger Anders Björlin och han fortsätter:
Digitala möten och arbetssätt är naturliga inslag i vårt nuvarande och framtida arbetsliv. Vi behöver lära av våra erfarenheter och följa upp vilka anpassningar som har fungerat med distansarbete eller en hybrid av på plats- och distansarbete. HR-avdelningen kommer att skicka ut enkät till ett urval som kan representera hela vår organisation för vidare ställningstaganden och utveckling.

Just nu pågår arbetet för att ta fram nya kommungemensamma riktlinjer för distans- och hybridarbete. Samtidigt som vi självklart måste uppfylla våra serviceåtaganden ska vi också vara attraktiv arbetsgivare där moderna arbetsmetoder inte bara hjälper oss att bli mer produktiva och effektiva utan också hjälper oss att konkurrera om den mest kompetenta arbetskraften i våra kommande rekryteringar,avslutar Västerviks kommuns tillförordnade HR-chef Anna Öhrling Elltorp.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.