Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande från Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB: Vattensituationen i Västerviks kommun, vattennivån i Hjortens vattentäkt, andra grundvattentäkter och enskilda brunnar

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2016-09-09

kranvatten

Under sommaren och tidiga hösten har nivåerna på flera av de vattentäkter och brunnar som förser invånare i Västerviks kommun nått kritiska nivåer. Flera brunnar har sinat helt och den största vattentäkten, ytvattentäkten sjön Hjorten som förser cirka 25.000 invånare Västervik, Almvik, Verkebäck, Gunnebo och Blankaholm/Solstadström med dricksvatten, har nått en så låg nivå att det mesta tyder på att den nedersta vattenhöjd som tillåts i gällande vattendom kommer att behöva underskridas för att säkra vattenförsörjningen i Västerviks tätort och omgivande tätorter

- Då vi de senaste två åren har haft en vädersituation med mycket mindre regn än ett normalår har det givit som resultat att grundvattennivåerna och nivåerna i ytvattentäkterna är lägre än de vi sett på mycket länge. Vi är beroende av en viss nederbörd för att tillrinning och förbrukning ska vara i balans, säger VA-chef Ruben Öberg

Vad gör då Västerviks kommun och Västervik Miljö & Energi AB för att komma tillrätta med problemen?

• Först och främst arbetar man med förstärkta informationsinsatser där kommuninvånarna med tips och råd uppmanas att ytterligare spara på vattnet. Se bifogade fakta länk längst ner i detta pressmeddelande.
- Det bevattningsförbud som vi införde för VA-kunder med Hjorten som vattentäkt i somras innebar en minskning på förbrukningen med cirka 20 procent och det är vi glada för, säger Ruben Öberg och fortsätter:
- Men mer åtgärder behövs.

• Utöver informationsinsatserna arbetar Västervik Miljö & Energi AB med att färdigställa en överföringsledning från närliggande sjön Vångaren till sjön Hjorten. Redan idag förs vatten från Vångaren till Hjorten, men med den nya ledningen kommer flödet att öka.
- Tyvärr är även sjönivåerna i sjön Vångaren också ovanligt låga, vilket gör att vi även i denna sjö närmar oss kritisk sänkningsgräns, säger Ruben Öberg.

• Dessutom byter Västervik Miljö & Energi ut det befintliga vattenledningsnätet i kommunen enligt plan, men med förstärkt budget.

• I Dalhem, där kommunens brunn sinade början av augusti, förses kunder med färskt vatten via vattentank påkopplad på ledningsnätet. VMEAB utreder att borra ny brunn med större djup.

• I Blankaholm är försörjningen med dricksvatten ansträngd. Två nya brunnar är borrade och provpumpning påbörjas i närtid.

• På riktigt lång sikt har kommunen och miljö- och energibolaget börjat titta på att iordningställa en helt ny vattentäkt. I fokus för den diskussionen finns en riklig grundvattentäkt i trakterna av Edsbruk i norra delen av Västerviks kommun.
- Man behöver dock ha i åtanke att en sådan process tar upp till 10-12 år att komma i land med, så det löser inte våra problem här idag, säger Ruben Öberg.

Lantbruksnäringen i kommunen och kommuninvånare med enskilda brunnar som inte är vattenkunder hos Västervik Miljö & Energi AB har också problem med låga vattennivåer.
- Det är problematiskt med enskilda brunnar att det kan vara svårt att övervaka hur nära brunnen är att sina helt. Därför – och eftersom vi på kommunen inte är inblandade direkt i arbetet med enskilda brunnar – har vi tyvärr inte någon bra helhetsbild av hur situationen ser ut eller var det kan vara problem på ingång, säger Ruben Öberg

Vill privatpersoner söka information hos kommunen för att få råd och stöd om sin enskilda brunn är det miljö- och byggnadskontoret som har mer information.
- Tänk på de allmänna råden från Livsmedelsverket att vattnet från enskilda brunnar bör testas minst var tredje år, säger kommunens miljöchef Carolina Stalebrant och fortsätter:

Vid lågt vattenstånd och exempelvis rikliga regn kan tillförseln av skadliga ämnen i dricksvattnet öka. Det finns tips och råd på kommunens webbsida om hur man får sitt brunnsvatten testat och hur man kan sköta sin brunn.

Om en enskild brunn sinar och situationen för familjen eller verksamheten blir akut är det i första hand Räddningstjänsten som ska kontaktas. Telefonnumret till Räddningstjänsten i dessa frågor är 0490-25 66 88.

Det kan vara bra att veta var VMEAB har sina så kallade vattenkiosker, där det går bra att tappa dricksvatten gratis i mindre mängd för privatpersoner om man plötsligt står utan vatten. Verksamheter som behöver större kvantiteter behöver registrera sig för att komma åt en nyckel för full åtkomst. Vattenkioskerna finns i Ankarsrum, Edsbruk, Gamleby, Loftahammar, två i Västervik, samt i Överum. Info om kioskerna finns på Västervik Miljö & Energis webbsida, länk bland relaterade länkar.

- Handlar problemen om dricksvatten till djurbesättningar är det i första hand LRF som vi kommer hålla kontakten med. Kontaktpersonen för att organisera det arbetet heter Joakim Andersson och nås på 0706-53 48 40, säger räddnings- och säkerhetschef Joakim Jansson.

- Bevattningsförbudet med kommunalt dricksvatten kvarstår i hela Västerviks kommun och för säkerhets skull kan man påpeka att det vatten som kommunen och kommunens bolag använder för att bevattna blomsterarrangemang och planteringar, idrottsanläggningar, parker och grönområden inte kommer från dricksvattentäkterna, utan är hämtat från annat sjövatten, säger Anders Björlin, kommundirektör på Västerviks kommun avslutande.

Bli vattensmart! Goda tips och råd om hur man sparar vatten hos VMEAB

 

För mer information vänligen kontakta

Ruben Öberg,

VA-chef, Västervik Miljö & Energi AB,
ruben.oberg@vastervik.se,
0490-25 71 78

Per Allerth,

VD, Västervik Miljö & Energi AB,
per.allerth@vastervik.se,
0490-25 70 88

Anders Björlin,

kommundirektör och koncernchef, Västerviks kommun,
anders.bjorlin@vastervik.se,
0490-25 41 07

Joakim Jansson,

räddnings- och säkerhetschef, Västerviks kommun,
joakim.jansson@vastervik.se,
0490-25 57 98

Carolina Stalebrant,

miljöchef, Västerviks kommun,
carolina.stalebrant@vastervik.se,
0490-25 48 28

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun