Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande:Omsorgstagarna nöjda med omsorgen enligt undersökning från Socialstyrelsen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2022-06-30

Årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar att 99 procent av dem som svarat anser att de får ett bra bemötande av hemtjänsten. För dem som bor i särskilt boende är samma siffra 94 procent.

Det är Socialstyrelsen som genomfört en brukarundersökning i hela landet. Samtliga personer över 65 år som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst i Västerviks kommun har fått möjlighet att svara på frågor om hur de upplever sin situation och den omvårdnad de får. Undersökningen genomfördes från januari till mars 2022.

I Västerviks kommun har 503 personer som har hemtjänst och 164 personer som bor på särskilt boende svarat på frågorna. Svarsfrekvensen är 63,8 procent för hemtjänst och 42,3 procent för särskilt boende.

I undersökningen har omsorgstagarna svarat på frågor inom områden som bemötande, trygghet, delaktighet, utförande och kontakt. Västerviks kommun ligger över riksgenomsnittet på samtliga av dessa mått.

Det är mycket glädjande att vi har fått ett kvitto på den goda kvalitet som vi generellt sett har inom vår kommuns äldreomsorg, både inom hemtjänsten och på särskilt boende. Förra året genomförde inte Socialstyrelsen någon brukarundersökning, det saknade vi mycket. Därför är det extra skönt att nu få bekräftat att vi har utvecklats på ett positivt sätt jämfört med riksgenomsnittet. Jag vill ge en stor eloge till alla våra fantastiska medarbetare som skapar livskvalitet varje dag för våra medborgare, säger Joakim Nyman, socialchef i Västerviks kommun.

Politiker, tjänstepersoner och verksamhetsansvariga kommer använda resultaten som underlag för att fortsätta utveckla äldreomsorgen i linje med vad de som tar emot omsorgen tycker.

Läs mer hos Socialstyrelsen om brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Anna Norén, kommunikatör
0490-25 40 79
anna.noren@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.