Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Västerviks kommun beviljas stort bidrag för miljöinsatser

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

2018-07-09

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Boverket satsar stort i Västerviks kommun med totalt 22,41 miljoner kronor. Pengarna kommer att gå till åtgärder i och runt Gamlebyviken. 

- Vi är otroligt glada för den här satsningen, säger projektledare Dennis Wiström från Västerviks kommun. Vi har under många år jobbat med åtgärder i och runt Gamlebyviken för att minska övergödningen i Östersjön. Pengarna ger oss möjlighet att fortsatta ett arbete som på olika sätt påverkar livet för alla boende i vår kommun. 

Pengarna är avsedda för fyra olika projekt runt om i kommunen:

  • Projekt ”Övergödning som resurs” - Havs- och vattenmyndigheten beviljar 1 360 000 kronor till fördjupad uppföljning av projektet ”Övergödning som resurs”. Projektet har gått ut på att hitta sätt att återanvända näringsämnen från hav till land. Uppföljningen kommer att göras vid Dynestadsviken, där det näringsrika bottenvattnet i viken i dag pumpas upp för att bevattna åkermark. Projektet ska ta reda på hur åkermarken påverkas av bevattningen och är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Västerviks kommun.
  • Projekt ”Rätt åtgärd på rätt plats” - Länsstyrelsen i Kalmar beviljar 2 200 000 kr till Loftaån via LOVA, Lokala åtgärdsprojekt, för projektet ”Rätt åtgärd på rätt plats”. Projektets syfte är att minska kväve- och fosfortransporten från Loftaån till Östersjön. Västerviks kommun kommer tillsammans med markägare och lantbrukare att jobba i avrinningsområdet för att genomföra rätt åtgärd på rätt plats.    
  • Projekt ”Vattenfördröjande åtgärder i Västerviks kommun” - Länsstyrelsen i Kalmar beviljar också 16 350 000 kronor via LONA, Lokala naturvårdsprojekt, till vattenfördröjande åtgärder i Västerviks kommun. Bidraget går till att genomföra 26 (alternativt ett 30-tal) delprojekt som syftar till att fördröja vattnet i landskapet och för att minska näringstransporten transporten från land till hav
  • Projekt ”Multidamm i Gamleby” - Från Boverket har kommunen beviljats 2 500 000 kr för att bygga en multidamm i Gamleby. Syftet med dammen är minska risken för översvämning vid skyfall. Dammen kommer också att användas för produktion av konstsnö under vintern och för bevattning av fotbollsplaner under sommaren. Påfyllning sker bland annat från dagvattensystemet och genom återcirkulation från skidanläggning och fotbollsplaner.

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun